Detail publikace

Monitorování degradačních procesů v PETP pomocí dielektrické relaxační spektroskopie

Karel Liedermann

Originální název

Monitorování degradačních procesů v PETP pomocí dielektrické relaxační spektroskopie

Český název

Monitorování degradačních procesů v PETP pomocí dielektrické relaxační spektroskopie

Anglický název

Monitoring of degradation processes in PETP by dielectric relaxation spectroscopy

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V článku jsou prezentována a analyzována dielektrická spektra PETP v různých stádiích stárnutí a při různých teplotách. Jsou pozorovány dva různé relaxační procesy, α-proces a β-proces, přičemž intenzita β-procesu je asi o dva řády nižší než intenzita α-procesu. S postupem stárnutí se α-proces posouvá k vyšším frekvencím a aktivační energie klesá z počáteční hodnoty okolo 0.6 eV na hodnotu cca 0.4 eV. K významnějším změnám relaxačního spektra (posuv α-relaxace) dochází teprve při dobách stárnutí nad 1500 hodin. Je diskutován relaxační mechanismus na molekulární úrovni.

Český abstrakt

V článku jsou prezentována a analyzována dielektrická spektra PETP v různých stádiích stárnutí a při různých teplotách. Jsou pozorovány dva různé relaxační procesy, α-proces a β-proces, přičemž intenzita β-procesu je asi o dva řády nižší než intenzita α-procesu. S postupem stárnutí se α-proces posouvá k vyšším frekvencím a aktivační energie klesá z počáteční hodnoty okolo 0.6 eV na hodnotu cca 0.4 eV. K významnějším změnám relaxačního spektra (posuv α-relaxace) dochází teprve při dobách stárnutí nad 1500 hodin. Je diskutován relaxační mechanismus na molekulární úrovni.

Anglický abstrakt

The paper presents and analyses dielectric spectra PETP at different aging times and at different temperatures. Two different relaxation processes, α-proces and β-proces, are observed, the dielectric strength of the β-process being abut two orders of magnitude than that of the α-process. With continuing ageing, the α-process shifts toward higher frequencies and the activation energy drops from the initial value of about 0.4 eV. More conspicuous changes of the relaxation spectrum occur only at aging times exceeding 1500 hours. The relaxation mechanism at molecular level is discussed.

Rok RIV

2006

Vydáno

20.01.2006

Nakladatel

Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno

Místo

Brno

ISBN

80-7355-062-8

Kniha

Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích

Strany od

120

Strany do

124

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT24702,
 author="Karel {Liedermann}",
 title="Monitorování degradačních procesů v PETP pomocí dielektrické relaxační spektroskopie",
 annote="V článku jsou prezentována a analyzována dielektrická spektra PETP v různých stádiích stárnutí a při různých teplotách. Jsou pozorovány dva různé relaxační procesy, α-proces a β-proces, přičemž intenzita β-procesu je asi o dva řády nižší než intenzita α-procesu. S postupem stárnutí se α-proces posouvá k vyšším frekvencím a aktivační energie klesá z počáteční hodnoty okolo 0.6 eV na hodnotu cca 0.4 eV. K významnějším změnám relaxačního spektra (posuv α-relaxace) dochází teprve při dobách stárnutí nad 1500 hodin. Je diskutován relaxační mechanismus na molekulární úrovni.",
 address="Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno",
 booktitle="Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích",
 chapter="24702",
 institution="Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno",
 year="2006",
 month="january",
 pages="120",
 publisher="Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, Brno",
 type="conference paper"
}