Detail publikace

Odezva lehké mostní konstrukce na zatížení větrem

KALA, J. NEVAŘIL, A. SALAJKA, V.

Originální název

Odezva lehké mostní konstrukce na zatížení větrem

Český název

Odezva lehké mostní konstrukce na zatížení větrem

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Ocelové mostní konstrukce jsou díky své relativně malé hmotnosti a velkým štíhlostem citlivé k účinkům větru. Vznikající síly mohou vybudit jak kmitání ve směru větru, tak kmity ohybové a torzní, což může vést k lokální a nebo v případě vázaného kmitání ohybově-torzního k úplné ztrátě aerodynamické stability konstrukce. Tento příspěvek charakterizuje základní příčiny vzniku těchto kmitů a možnosti jejich numerické simulace a následné analýzy. V textu je prezentován numerický příklad simulace účinků větru na model ocelové lávky pro pěší. Pro řešení je použit numerický CFD model. Závěrem jsou shrnuta základní doporučení pro numerickou simulaci účinků větru a pro návrh aerodynamicky stabilních konstrukcí.

Český abstrakt

Ocelové mostní konstrukce jsou díky své relativně malé hmotnosti a velkým štíhlostem citlivé k účinkům větru. Vznikající síly mohou vybudit jak kmitání ve směru větru, tak kmity ohybové a torzní, což může vést k lokální a nebo v případě vázaného kmitání ohybově-torzního k úplné ztrátě aerodynamické stability konstrukce. Tento příspěvek charakterizuje základní příčiny vzniku těchto kmitů a možnosti jejich numerické simulace a následné analýzy. V textu je prezentován numerický příklad simulace účinků větru na model ocelové lávky pro pěší. Pro řešení je použit numerický CFD model. Závěrem jsou shrnuta základní doporučení pro numerickou simulaci účinků větru a pro návrh aerodynamicky stabilních konstrukcí.

Rok RIV

2006

Vydáno

22.09.2006

Místo

Bratislava, SR

ISBN

80-227-2471-8

Kniha

Ocelové konstrukce a mosty 2006

Strany od

189

Strany do

195

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT24556,
  author="Jiří {Kala} and Aleš {Nevařil} and Vlastislav {Salajka}",
  title="Odezva lehké mostní konstrukce na zatížení větrem",
  annote="Ocelové mostní konstrukce jsou díky své relativně malé hmotnosti a velkým štíhlostem citlivé k účinkům větru. Vznikající síly mohou vybudit jak kmitání ve směru větru, tak kmity ohybové a torzní, což může vést k lokální a nebo v případě vázaného kmitání ohybově-torzního k úplné ztrátě aerodynamické stability konstrukce. Tento příspěvek charakterizuje základní příčiny vzniku těchto kmitů a možnosti jejich numerické simulace a následné analýzy. V textu je prezentován numerický příklad simulace účinků větru na model ocelové lávky pro pěší. Pro řešení je použit numerický CFD model. Závěrem jsou shrnuta základní doporučení pro numerickou simulaci účinků větru a pro návrh aerodynamicky stabilních konstrukcí.",
  booktitle="Ocelové konstrukce a mosty 2006",
  chapter="24556",
  year="2006",
  month="september",
  pages="189--195",
  type="conference paper"
}