Detail publikace

Trakční pohon s vodíkovým článkem a ultrakapacitorem

Miroslav Patočka, Pavel Vorel, Dalibor Červinka, Filip Štěpančík

Originální název

Trakční pohon s vodíkovým článkem a ultrakapacitorem

Český název

Trakční pohon s vodíkovým článkem a ultrakapacitorem

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvěk je věnován možnostem využití ultrakapacitoru pro zvýšení účinnosti soustavy elektrického pohonu s vodíkovým palivovým článkem při krátkodobých nárazových proudech (rekuperační brždění, akcelerace vozidla). Je popsáno propojení ultrakapacitoru se stejnosměrným meziobvodem trakčního měniče (palivovým článkem) pomocí dvoukvadrantového měniče. Vhodným způsobem regulace se umožní pokrytí prudkých proudových výkyvů obou polarit způsobených vlastním trakčním měničem. Pozornost je věnována rozboru energetické bilance a dimenzování ulrakapacitoru. Rovněž je popsána použitelná regulační struktura a výsledky provedených praktických testů.

Český abstrakt

Příspěvěk je věnován možnostem využití ultrakapacitoru pro zvýšení účinnosti soustavy elektrického pohonu s vodíkovým palivovým článkem při krátkodobých nárazových proudech (rekuperační brždění, akcelerace vozidla). Je popsáno propojení ultrakapacitoru se stejnosměrným meziobvodem trakčního měniče (palivovým článkem) pomocí dvoukvadrantového měniče. Vhodným způsobem regulace se umožní pokrytí prudkých proudových výkyvů obou polarit způsobených vlastním trakčním měničem. Pozornost je věnována rozboru energetické bilance a dimenzování ulrakapacitoru. Rovněž je popsána použitelná regulační struktura a výsledky provedených praktických testů.

Klíčová slova

Palivový článek, trakční pohon, špičkový výkon, střední výkon, ultrakapacitor, energetická bilance, rekuperační brždění, přizpůsobovací DC/DC měnič, regulační struktura.

Rok RIV

2006

Vydáno

01.01.2006

Nakladatel

VŠB-TUO

Místo

Ostrava

ISBN

80-248-1179-0

Kniha

Workshop hydrogen technologies, fuell cells and applications HT-FCA 2006

Strany od

36

Strany do

40

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT24222,
 author="Miroslav {Patočka} and Pavel {Vorel} and Dalibor {Červinka} and Filip {Štěpančík}",
 title="Trakční pohon s vodíkovým článkem a ultrakapacitorem",
 annote="Příspěvěk je věnován možnostem využití ultrakapacitoru pro zvýšení účinnosti soustavy elektrického pohonu s vodíkovým palivovým článkem při krátkodobých nárazových proudech (rekuperační brždění, akcelerace vozidla). Je popsáno propojení ultrakapacitoru se stejnosměrným meziobvodem trakčního měniče (palivovým článkem) pomocí dvoukvadrantového měniče. Vhodným způsobem regulace se umožní pokrytí prudkých proudových výkyvů obou polarit způsobených vlastním trakčním měničem. Pozornost je věnována rozboru energetické bilance a dimenzování ulrakapacitoru. Rovněž je popsána použitelná regulační struktura a výsledky provedených praktických testů.",
 address="VŠB-TUO",
 booktitle="Workshop hydrogen technologies, fuell cells and applications HT-FCA 2006",
 chapter="24222",
 institution="VŠB-TUO",
 year="2006",
 month="january",
 pages="36",
 publisher="VŠB-TUO",
 type="conference paper"
}