Detail publikace

Využití IKT v praktických laboratorních cvičeních

WEITER, M. VALA, M. ZABADAL, M.

Originální název

Využití IKT v praktických laboratorních cvičeních

Český název

Využití IKT v praktických laboratorních cvičeních

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V současné době probíhající přechod na třístupňovou formu vysokoškolského vzdělávání s sebou přináší změnu dosavadní koncepce výuky a redukci vyučovacích hodin ve všech základních předmětech tak, aby zbyl dostatečný rozsah na odborné profilové předměty v bakalářském stupni studia. Proto je třeba zefektivnit výuku tak, aby redukce vyučovacích hodin neměla vliv na kvalitu předávaných poznatků. Zároveň je nutno stávající studijní materiály modifikovat pro potřeby nové formy výuky. Z tohoto hlediska je prospěšné do stávajících elektronických studijních materiálů implementovat elearningové prvky, respektive integrovat elektronické studijní materiály do vybraného LMS systému. E-learning již našel své uplatnění ve výuce mnoha teoretických disciplín, relativně málo je však doposavad využíván ve výuce praktických předmětů. Cílem našeho příspěvku proto je ukázat možnosti a přínosy uplatnění e-learningu na příkladu výuky ve fyzikálním praktiku.

Český abstrakt

V současné době probíhající přechod na třístupňovou formu vysokoškolského vzdělávání s sebou přináší změnu dosavadní koncepce výuky a redukci vyučovacích hodin ve všech základních předmětech tak, aby zbyl dostatečný rozsah na odborné profilové předměty v bakalářském stupni studia. Proto je třeba zefektivnit výuku tak, aby redukce vyučovacích hodin neměla vliv na kvalitu předávaných poznatků. Zároveň je nutno stávající studijní materiály modifikovat pro potřeby nové formy výuky. Z tohoto hlediska je prospěšné do stávajících elektronických studijních materiálů implementovat elearningové prvky, respektive integrovat elektronické studijní materiály do vybraného LMS systému. E-learning již našel své uplatnění ve výuce mnoha teoretických disciplín, relativně málo je však doposavad využíván ve výuce praktických předmětů. Cílem našeho příspěvku proto je ukázat možnosti a přínosy uplatnění e-learningu na příkladu výuky ve fyzikálním praktiku.

Vydáno

20.09.2006

Nakladatel

Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre

ISBN

80-8094-032-0

Kniha

Sborník příspěvků

Strany od

25

Strany do

31

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT24208,
 author="Martin {Weiter} and Martin {Vala} and Miroslav {Zabadal}",
 title="Využití IKT v praktických laboratorních cvičeních",
 annote="V současné době probíhající přechod na třístupňovou formu vysokoškolského vzdělávání s sebou přináší změnu dosavadní koncepce výuky a redukci vyučovacích hodin ve všech základních předmětech tak, aby zbyl dostatečný rozsah na odborné profilové předměty v bakalářském stupni studia. Proto je třeba zefektivnit výuku tak, aby redukce vyučovacích hodin neměla vliv na kvalitu předávaných poznatků. Zároveň je nutno stávající studijní materiály modifikovat pro potřeby nové formy výuky. Z tohoto hlediska je prospěšné do stávajících elektronických studijních materiálů implementovat elearningové prvky, respektive integrovat elektronické studijní materiály do vybraného LMS systému. E-learning již našel své uplatnění ve výuce mnoha teoretických disciplín, relativně málo je však doposavad využíván ve výuce praktických předmětů. Cílem našeho příspěvku proto je ukázat možnosti a přínosy uplatnění e-learningu na příkladu výuky ve fyzikálním praktiku.",
 address="Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre",
 booktitle="Sborník příspěvků",
 chapter="24208",
 institution="Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre",
 year="2006",
 month="september",
 pages="25--31",
 publisher="Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre",
 type="conference paper"
}