Detail publikace

Aplikace PIV a CTA na studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu

KOŠNER, J. LÍZAL, F. JÍCHA, M. JEDELSKÝ, J.

Originální název

Aplikace PIV a CTA na studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu

Český název

Aplikace PIV a CTA na studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu

Anglický název

Velocity Field Near The Dashboard Ventilating Inlets of Light Duty Vehicle - Study Using PIV and CTA

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem rychlostních polí v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu s využitém systému PIV a CTA. Obě měřicí metody jsou zde popsány a porovnány z hlediska jejich výhod i nevýhod. Na závěr jsou uvedeny výsledky měření s jejich porovnáním a rozborem vhodnosti použití pro dynou problematiku.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem rychlostních polí v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu s využitém systému PIV a CTA. Obě měřicí metody jsou zde popsány a porovnány z hlediska jejich výhod i nevýhod. Na závěr jsou uvedeny výsledky měření s jejich porovnáním a rozborem vhodnosti použití pro dynou problematiku.

Anglický abstrakt

This paper deals with the application of two different methods, PIV and CTA, on the measurement of velocity fields near dashboard ventilating inlets of light duty vehicle. Specifications of both the methods, odds and drawbacks are discussed. Finally results of these measuring methods are compared and their feasibility for given problem is summarized.

Klíčová slova

Źárová anemometrie, PIV, CTA

Rok RIV

2007

Vydáno

29.05.2007

Nakladatel

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Místo

Praha

ISBN

978-80-87117-01-9

Kniha

21st Sympozium on Anemometry, Proceedings

Strany od

89

Strany do

94

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT23652,
 author="Jan {Košner} and František {Lízal} and Miroslav {Jícha} and Jan {Jedelský}",
 title="Aplikace PIV a CTA na studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu",
 annote="Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem rychlostních polí v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu s využitém systému PIV a CTA. Obě měřicí metody jsou zde popsány a porovnány z hlediska jejich výhod i nevýhod. Na závěr jsou uvedeny výsledky měření s jejich porovnáním a rozborem vhodnosti použití pro dynou problematiku.",
 address="Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.",
 booktitle="21st Sympozium on Anemometry, Proceedings",
 chapter="23652",
 institution="Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.",
 year="2007",
 month="may",
 pages="89--94",
 publisher="Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.",
 type="conference paper"
}