Detail publikace

Zapálení DC diafragmového výboje v roztocích alkalických kovů

PROCHÁZKOVÁ, J. STARÁ, Z. KRČMA, F.

Originální název

Breakdown of DC Diaphragm Discharge in Solutions of Alkaline Metals

Český název

Zapálení DC diafragmového výboje v roztocích alkalických kovů

Anglický název

Breakdown of DC Diaphragm Discharge in Solutions of Alkaline Metals

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This contribution shows results obtained from the electrical measurements of the DC diaphragm discharge with the focus on the discharge ignition. The determined breakdown voltage beheld into the range of 1100-1300 V in wide range of studied solution conductivities (50-1400 microS/cm) independently on the electrolyte kind, the recorded breakdown current was 20-50 mA.

Český abstrakt

Příspěvek ukazuje výsledky získané z elektrických měření stejnosměrného diafragmového výboje se zaměřením na zapálení výboje. Zjištěné hodnoty zápalného napětí spadaly do oblasti 1100-1300 V pro široký okruh studovaných vodivostí roztoku (50-1400 mikroS/cm) nezávisle na druhu elektrolytu. Zaznamenaný proud při zapálení výboje byl mezi 20 a 50 mA.

Anglický abstrakt

This contribution shows results obtained from the electrical measurements of the DC diaphragm discharge with the focus on the discharge ignition. The determined breakdown voltage beheld into the range of 1100-1300 V in wide range of studied solution conductivities (50-1400 microS/cm) independently on the electrolyte kind, the recorded breakdown current was 20-50 mA.

Rok RIV

2007

Vydáno

26.08.2007

Místo

Kjoto

ISBN

978-4-9903773-2-8

Kniha

ISPC XVIII - book of abstracts

Strany od

128

Strany do

128

Strany počet

1

BibTex


@inproceedings{BUT22876,
  author="Jana {Procházková} and Zdenka {Kozáková} and František {Krčma}",
  title="Breakdown of DC Diaphragm Discharge in Solutions of Alkaline Metals",
  annote="This contribution shows results obtained from the electrical measurements of the DC diaphragm discharge with the focus on the discharge ignition. The determined breakdown voltage beheld into the range of 1100-1300 V in wide range of studied solution conductivities (50-1400  microS/cm) independently on the electrolyte kind, the recorded breakdown current was 20-50 mA.",
  booktitle="ISPC XVIII - book of abstracts",
  chapter="22876",
  year="2007",
  month="august",
  pages="128--128",
  type="conference paper"
}