Detail publikace

Porovnání rozkladu organických barviv v diafragmovém DC výboji, a vlivy elektrolýzy a UV záření

STARÁ, Z. KRČMA, F. OLEXOVÁ, B.

Originální název

Comparison of Organic Dyes Decomposition by DC Diaphragm Discharge, Electrolysis and UV Radiation Effects

Český název

Porovnání rozkladu organických barviv v diafragmovém DC výboji, a vlivy elektrolýzy a UV záření

Anglický název

Comparison of Organic Dyes Decomposition by DC Diaphragm Discharge, Electrolysis and UV Radiation Effects

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Influence of electrolytic decomposition of selected organic dyes by the DC diaphragm discharge was confirmed by the study in water solutions of various electrolytes. Influence of electrolyte kind, its concentration (providing different solution conductivity) as well as influence of input current magnitude on the dye removal was investigated. Dye concentration was determined by the absorption spectroscopy. Dye removal dependence on input current was directly proportional with an almost linear tendency. Also increasing solution conductivity enhanced dye decoloration. On the other hand, electrolyte kind did not show any significant effect on the dye decomposition.

Český abstrakt

Vliv elektrolýzy během stejnosměrného diafragmového výboje na rozklad vybraných organických barviv byl již potvrzen studií ve vodných roztocích různých elektrolytů. Nyní byl zkoumán vliv druhu elektrolytu, jeho koncentrace (poskytující různé vodivosti roztoku), jakožto i vliv hodnoty vstupního proudu na rozklad barviva. Koncentrace barviva se stanovovala absorpční spektroskopií. Závislost rozkladu barviva na vstupním proudu byla přímo úměrná s téměř lineárním trendem. Rovněž vzrůstající vodivost roztoku zvyšovala odbarvení barviva. Na druhou stranu, druh elektrolytu neukázal výrazný vliv na rozklad barviva.

Anglický abstrakt

Influence of electrolytic decomposition of selected organic dyes by the DC diaphragm discharge was confirmed by the study in water solutions of various electrolytes. Influence of electrolyte kind, its concentration (providing different solution conductivity) as well as influence of input current magnitude on the dye removal was investigated. Dye concentration was determined by the absorption spectroscopy. Dye removal dependence on input current was directly proportional with an almost linear tendency. Also increasing solution conductivity enhanced dye decoloration. On the other hand, electrolyte kind did not show any significant effect on the dye decomposition.

Rok RIV

2007

Vydáno

26.08.2007

Místo

Kjoto

ISBN

978-4-9903773-2-8

Kniha

ISPC XVIII - book of abstracts

Strany od

735

Strany do

735

Strany počet

1

BibTex


@inproceedings{BUT22874,
  author="Zdenka {Kozáková} and František {Krčma} and Barbora {Olexová}",
  title="Comparison of Organic Dyes Decomposition by DC Diaphragm Discharge, Electrolysis and UV Radiation Effects",
  annote="Influence of electrolytic decomposition of selected organic dyes by the DC diaphragm discharge was confirmed by the study in water solutions of various electrolytes. Influence of electrolyte kind, its concentration (providing different solution conductivity) as well as influence of input current magnitude on the dye removal was investigated. Dye concentration was determined by the absorption spectroscopy. Dye removal dependence on input current was directly proportional with an almost linear tendency. Also increasing solution conductivity enhanced dye decoloration. On the other hand, electrolyte kind did not show any significant effect on the dye decomposition.",
  booktitle="ISPC XVIII - book of abstracts",
  chapter="22874",
  year="2007",
  month="august",
  pages="735--735",
  type="conference paper"
}