Detail publikace

Vliv příměsí rtuti na dohasínání čistého dusíku za snížené teploty stěny

KRČMA, F. STARÁ, Z. HRDLIČKA, A. KANICKÝ, V. OTRUBA, V. KRÁSENSKÝ, P.

Originální název

Influence of Mercury Traces on Pure Nitrogen Post-Discharge at Decreased Wall Temperature

Český název

Vliv příměsí rtuti na dohasínání čistého dusíku za snížené teploty stěny

Anglický název

Influence of Mercury Traces on Pure Nitrogen Post-Discharge at Decreased Wall Temperature

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The work presents results obtained during spectroscopic observations of DC flowing post-discharges of pure nitrogen plasma and nitrogen plasma containing very low mercury traces of about 3.1 ppb. The discharge tube around the observation point (+- 3 cm) was immersed in liquid nitrogen. Three nitrogen spectral systems and NO-beta bands were identified, but no mercury lines were observed in the involved spectral region. The total gas pressure was 700 Pa and the discharge current was kept at 150 mA. The relative populations of N_2 (B ^3 Pi_g), N_2 (C ^3 Pi_u) and N_2^+ (B ^2 Sigma_u^+) states were calculated in the dependence on the post-discharge time. As the uncontrolled oxygen traces were recorded in the mercury flow, the experiment with a nitrogen-oxygen mixture at the same discharge conditions was studied, too. The results showed strong quenching of the nitrogen pink afterglow by mercury traces. The kinetic explanation can be done through a strong depopulation of the level N_2 (X ^1 Sigma_g^+, v = 19) (creating the mercury ^3 P_1 state) and of the levels N_2 (X ^1 Sigma_g^+, v = 28) or N_2 (A ^3 Sigma_u^+, v = 4) (creating the mercury ^1 S_0 state). Both mercury states are origins of the UV light emission (254 and 185 nm, resp.) that could not be detected in our contemporary experimental setup.

Český abstrakt

Práce prezentuje výsledky získané během spektroskopického pozorování stejnosměrného průtočného dohasínajícího výboje v čistém dusíkovém plazmatu a v dusíkovém plazmatu obsahujícím velmi nízké stopové příměsi rtuti okolo 3,1 ppb. Výbojová trubice okolo místa pozorování (+- 3 cm) byla ponořena do kapalného dusíku. Identifikovány byly tři spektrální systémy dusíku a pás NO-beta, avšak ve zkoumané spektrální oblasti nebyly pozorovány žádné čáry rtuti. Celkový tlak plynu byl 700 Pa a výbojový proud byl udržován na 150 mA. Relativní obsazení stavů N_2 (B ^3 Pi_g), N_2 (C ^3 Pi_u) a N_2^+ (B ^2 Sigma_u^+) bylo spočítáno v závislosti na čase dohasínajícího výboje. Jelikož se v toku rtuti zaznamenaly neřízené stopové příměsi kyslíku, prostudoval se také experiment se směsí dusík-kyslík při stejným podmínkách výboje. Výsledky ukázaly silné zhášení růžového dosvitu dusíku příměsmi rtuti. Kinetické vysvětlení může být v silném snížení obsazení hladiny N_2 (X ^1 Sigma_g^+, v = 19) (tvořících stav rtuti ^3 P_1) a hladin N_2 (X ^1 Sigma_g^+, v = 28) nebo N_2 (A ^3 Sigma_u^+, v = 4) (tvořících stav rtuti ^1 S_0). Oba stavy rtuti jsou zdrojem emise UV záření (254, respektive 185 nm), které ale nemohlo být v našich experimentálních podmínkách detekováno.

Anglický abstrakt

The work presents results obtained during spectroscopic observations of DC flowing post-discharges of pure nitrogen plasma and nitrogen plasma containing very low mercury traces of about 3.1 ppb. The discharge tube around the observation point (+- 3 cm) was immersed in liquid nitrogen. Three nitrogen spectral systems and NO-beta bands were identified, but no mercury lines were observed in the involved spectral region. The total gas pressure was 700 Pa and the discharge current was kept at 150 mA. The relative populations of N_2 (B ^3 Pi_g), N_2 (C ^3 Pi_u) and N_2^+ (B ^2 Sigma_u^+) states were calculated in the dependence on the post-discharge time. As the uncontrolled oxygen traces were recorded in the mercury flow, the experiment with a nitrogen-oxygen mixture at the same discharge conditions was studied, too. The results showed strong quenching of the nitrogen pink afterglow by mercury traces. The kinetic explanation can be done through a strong depopulation of the level N_2 (X ^1 Sigma_g^+, v = 19) (creating the mercury ^3 P_1 state) and of the levels N_2 (X ^1 Sigma_g^+, v = 28) or N_2 (A ^3 Sigma_u^+, v = 4) (creating the mercury ^1 S_0 state). Both mercury states are origins of the UV light emission (254 and 185 nm, resp.) that could not be detected in our contemporary experimental setup.

Rok RIV

2007

Vydáno

26.08.2007

Místo

Kjoto

ISBN

978-4-9903773-2-8

Kniha

ISPC XVIII - book of abstracts

Strany od

92

Strany do

92

Strany počet

1

BibTex


@inproceedings{BUT22866,
  author="František {Krčma} and Zdenka {Kozáková} and Aleš {Hrdlička} and Viktor {Kanický} and Vítězslav {Otruba} and Pavel {Krásenský}",
  title="Influence of Mercury Traces on Pure Nitrogen Post-Discharge at Decreased Wall Temperature",
  annote="The work presents results obtained during spectroscopic observations of DC flowing post-discharges of pure nitrogen plasma and nitrogen plasma containing very low mercury traces of about 3.1 ppb. The discharge tube around the observation point (+- 3 cm) was immersed in liquid nitrogen. Three nitrogen spectral systems and NO-beta bands were identified, but no mercury lines were observed in the involved spectral region. The total gas pressure was 700 Pa and the discharge current was kept at 150 mA. The relative populations of N_2 (B ^3 Pi_g), N_2 (C ^3 Pi_u) and N_2^+ (B ^2 Sigma_u^+) states were calculated in the dependence on the post-discharge time. As the uncontrolled oxygen traces were recorded in the mercury flow, the experiment with a nitrogen-oxygen mixture at the same discharge conditions was studied, too. The results showed strong quenching of the nitrogen pink afterglow by mercury traces. The kinetic explanation can be done through a strong depopulation of the level N_2 (X ^1 Sigma_g^+, v = 19) (creating the mercury ^3 P_1 state) and of the levels N_2 (X ^1 Sigma_g^+, v = 28) or N_2 (A ^3 Sigma_u^+, v = 4) (creating the mercury ^1 S_0 state). Both mercury states are origins of the UV light emission (254 and 185 nm, resp.) that could not be detected in our contemporary experimental setup.",
  booktitle="ISPC XVIII - book of abstracts",
  chapter="22866",
  year="2007",
  month="august",
  pages="92--92",
  type="conference paper"
}