Detail publikace

Vliv žíhání na lomové chování nanokompozitní AL2O2/SICkeramiky

FLAŠAR, P. DLOUHÝ, I. CHLUP, Z.

Originální název

Vliv žíhání na lomové chování nanokompozitní AL2O2/SICkeramiky

Český název

Vliv žíhání na lomové chování nanokompozitní AL2O2/SICkeramiky

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Z keramického kompozitního materiálu Al2O3/SiC, vykazujícího vysokou schopnost zaléčování povrchových trhlin žíháním, byly pomocí keramografických postupů připraveny vzorky pro zkoušky čtyřbodového a tříbodového ohybu. Byly stanoveny hodnoty pevnosti v ohybu, modulu pružnosti a lomové houževnatosti. Část vzorků byla opatřena centrální trhlinou vpichem Vickersova indentoru. Schopnost zaléčování povrchových trhlin žíháním (1300C, 1h) byla systematicky studována pomocí zkoušek pevnosti v ohybu těles s povrchovým defektem. Studium zkoumaného jevu bylo podpořeno faktografickou analýzou využívající jak světelnou, tak i řádkovací elektronovou mikroskopii

Český abstrakt

Z keramického kompozitního materiálu Al2O3/SiC, vykazujícího vysokou schopnost zaléčování povrchových trhlin žíháním, byly pomocí keramografických postupů připraveny vzorky pro zkoušky čtyřbodového a tříbodového ohybu. Byly stanoveny hodnoty pevnosti v ohybu, modulu pružnosti a lomové houževnatosti. Část vzorků byla opatřena centrální trhlinou vpichem Vickersova indentoru. Schopnost zaléčování povrchových trhlin žíháním (1300C, 1h) byla systematicky studována pomocí zkoušek pevnosti v ohybu těles s povrchovým defektem. Studium zkoumaného jevu bylo podpořeno faktografickou analýzou využívající jak světelnou, tak i řádkovací elektronovou mikroskopii

Rok RIV

2006

Vydáno

10.08.2006

Strany od

436

Strany do

441

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT22045,
  author="Petr {Flašar} and Ivo {Dlouhý} and Zdeněk {Chlup}",
  title="Vliv žíhání na lomové chování nanokompozitní AL2O2/SICkeramiky",
  annote="Z keramického kompozitního materiálu Al2O3/SiC, vykazujícího vysokou schopnost zaléčování povrchových trhlin žíháním, byly pomocí keramografických postupů připraveny vzorky pro zkoušky čtyřbodového a tříbodového ohybu. Byly stanoveny hodnoty pevnosti v ohybu, modulu pružnosti a lomové houževnatosti. Část vzorků byla opatřena centrální trhlinou vpichem Vickersova indentoru. Schopnost zaléčování povrchových trhlin žíháním (1300C, 1h) byla systematicky studována pomocí zkoušek pevnosti v ohybu těles s povrchovým defektem. Studium zkoumaného jevu bylo podpořeno faktografickou analýzou využívající jak světelnou, tak i řádkovací elektronovou mikroskopii",
  booktitle="Fraktografia2006",
  chapter="22045",
  year="2006",
  month="august",
  pages="436--441",
  type="conference paper"
}