Detail publikace

A Study of Acoustic Properties of Marerials Used in the THE Civil Engineering

Originální název

A Study of Acoustic Properties of Marerials Used in the THE Civil Engineering

Anglický název

A Study of Acoustic Properties of Marerials Used in the THE Civil Engineering

Jazyk

en

Originální abstrakt

Studována byla metoda analýzy odezvy vzorku na mechanický impuls působící na povrch vzorku. Mechanický impuls vybudí ve vzorku harmonické vlnění na vlastní frekvenci a na vyšších harmonických frekvencích. Toto elastické vlnění je superponováno odraženými vlnami od okolí (např. od podložky, na které vzorek spočívá), ale také od strukturních vad látky. Signály odezvy snímané na povrchu vzorku obsahují informaci o výskytu strukturních vad. Tato informace má jen integrální charakter, neurčuje blíže druh vzniklého defektu, ani jeho polohu či tvar nebo velikost.

Anglický abstrakt

Studována byla metoda analýzy odezvy vzorku na mechanický impuls působící na povrch vzorku. Mechanický impuls vybudí ve vzorku harmonické vlnění na vlastní frekvenci a na vyšších harmonických frekvencích. Toto elastické vlnění je superponováno odraženými vlnami od okolí (např. od podložky, na které vzorek spočívá), ale také od strukturních vad látky. Signály odezvy snímané na povrchu vzorku obsahují informaci o výskytu strukturních vad. Tato informace má jen integrální charakter, neurčuje blíže druh vzniklého defektu, ani jeho polohu či tvar nebo velikost.

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT21304,
 author="Monika {Manychová}",
 title="A Study of Acoustic Properties of Marerials Used in the THE Civil Engineering",
 annote="Studována byla metoda analýzy odezvy vzorku na mechanický impuls působící na povrch vzorku. Mechanický impuls vybudí ve vzorku harmonické vlnění na vlastní frekvenci a na vyšších harmonických frekvencích. Toto elastické vlnění je superponováno odraženými vlnami od okolí (např. od podložky, na které vzorek spočívá), ale také od strukturních vad látky. Signály odezvy snímané na povrchu vzorku obsahují informaci o výskytu strukturních vad. Tato informace má jen integrální charakter, neurčuje blíže druh vzniklého defektu, ani jeho polohu či tvar nebo velikost.",
 address="ČVT Praha",
 booktitle="Proceedings of International orkshop",
 chapter="21304",
 institution="ČVT Praha",
 year="2005",
 month="september",
 pages="79--84",
 publisher="ČVT Praha",
 type="conference paper"
}