Detail publikace

Modelování ohybově tuhých styčníků ocelových ocelových prutových soustav

BAJER, M. KALA, J.

Originální název

Modelování ohybově tuhých styčníků ocelových ocelových prutových soustav

Český název

Modelování ohybově tuhých styčníků ocelových ocelových prutových soustav

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Reálné chování připojení v ocelových prutových konstrukcích představuje současný základní problém na poli navrhování ocelových konstrukcí. Tradiční idea perfektního kloubového nebo idealně tuhého spojení prutu je neslučitelná s realitou. Avšak definování reálné charakteristiky spojení umožňuje demonstraci vyšší únosnosti kapacity přenášeného zatížení těchto kritických bodů konstrukce. Výsledky získané použitím příslušných metod pojednávají reálné chování spojení umožňují zajistit efektivnost, trvanlivost a bezporuchovost ocelového konstrukčního systému. Výpočetní technika umožňuje kroky - k větší reálnosti - pro analýzu konstrukcí (nebo jejich částí), použitím numerických modelů založených na metodě konečných prvků s 3D modely. Dnešní možnoti už nejsou omezeny technickým vybavením s nejnovějším vybavením.

Český abstrakt

Reálné chování připojení v ocelových prutových konstrukcích představuje současný základní problém na poli navrhování ocelových konstrukcí. Tradiční idea perfektního kloubového nebo idealně tuhého spojení prutu je neslučitelná s realitou. Avšak definování reálné charakteristiky spojení umožňuje demonstraci vyšší únosnosti kapacity přenášeného zatížení těchto kritických bodů konstrukce. Výsledky získané použitím příslušných metod pojednávají reálné chování spojení umožňují zajistit efektivnost, trvanlivost a bezporuchovost ocelového konstrukčního systému. Výpočetní technika umožňuje kroky - k větší reálnosti - pro analýzu konstrukcí (nebo jejich částí), použitím numerických modelů založených na metodě konečných prvků s 3D modely. Dnešní možnoti už nejsou omezeny technickým vybavením s nejnovějším vybavením.

Rok RIV

2005

Vydáno

23.11.2005

Nakladatel

C-PRESS, Košice

Místo

Štrbské pleso, Vysoké Tatry, Slovensko, 2005

ISBN

80-7099-742-7

Kniha

Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií

Číslo edice

1

Strany od

9

Strany do

10

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT21041,
 author="Miroslav {Bajer} and Jiří {Kala}",
 title="Modelování ohybově tuhých styčníků ocelových ocelových prutových soustav",
 annote="Reálné chování připojení v ocelových prutových konstrukcích představuje současný základní problém na poli navrhování ocelových konstrukcí. Tradiční idea perfektního kloubového nebo idealně tuhého spojení prutu je neslučitelná s realitou. Avšak definování reálné charakteristiky spojení umožňuje demonstraci vyšší únosnosti kapacity přenášeného zatížení těchto kritických bodů konstrukce. Výsledky získané použitím příslušných metod pojednávají reálné chování spojení umožňují zajistit efektivnost, trvanlivost a bezporuchovost ocelového konstrukčního systému. Výpočetní technika umožňuje kroky - k větší reálnosti - pro analýzu konstrukcí (nebo jejich částí), použitím numerických modelů založených na metodě konečných prvků s 3D modely. Dnešní možnoti už nejsou omezeny technickým vybavením s nejnovějším vybavením.",
 address="C-PRESS, Košice",
 booktitle="Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií",
 chapter="21041",
 institution="C-PRESS, Košice",
 year="2005",
 month="november",
 pages="9--10",
 publisher="C-PRESS, Košice",
 type="conference paper"
}