Detail publikace

Hodnocení hluku vybraného soukolí ozubené převodovky

MAZŮREK, I. DOČKAL, A. HOLÝ, J.

Originální název

Hodnocení hluku vybraného soukolí ozubené převodovky

Český název

Hodnocení hluku vybraného soukolí ozubené převodovky

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V praxi se lze často setkat s požadavkem posouzení hlučnosti ozubeného soukolí zamontovaného v poměrně složité, zpravidla vícestupňové převodové skříni. Vlivem rezonanční struktury převodovky a široké škály různých používaných převodů, vzniká celá řada nejrůznějších problémů, počínaje identifikací zkoumaného soukolí až po zjištění otáčkové závislosti hlukového spektra. Článek popisuje metodiku měření a vyhodnocení používanou na Ústavu konstruování FSI VUT v Brně k posouzení vibroakustické emise záběru ozubených soukolí ve vícestupňových převodovkách. Na příkladu stálého převodu v převodovce osobního automobilu je demonstrována metoda řádové sumace, kterou byl posuzován význam konstrukčních úprav ozubení a jejich přínos s ohledem na celkovou hlučnost zařízení.

Český abstrakt

V praxi se lze často setkat s požadavkem posouzení hlučnosti ozubeného soukolí zamontovaného v poměrně složité, zpravidla vícestupňové převodové skříni. Vlivem rezonanční struktury převodovky a široké škály různých používaných převodů, vzniká celá řada nejrůznějších problémů, počínaje identifikací zkoumaného soukolí až po zjištění otáčkové závislosti hlukového spektra. Článek popisuje metodiku měření a vyhodnocení používanou na Ústavu konstruování FSI VUT v Brně k posouzení vibroakustické emise záběru ozubených soukolí ve vícestupňových převodovkách. Na příkladu stálého převodu v převodovce osobního automobilu je demonstrována metoda řádové sumace, kterou byl posuzován význam konstrukčních úprav ozubení a jejich přínos s ohledem na celkovou hlučnost zařízení.

Vydáno

12.04.2002

Nakladatel

Academia centrum Zlín

Místo

Zlín

ISBN

80-214-1578-9

Kniha

Sborník přednášek mezinárodní konference TD2000 - DIAGON 2000

Číslo edice

1

Strany od

216

Strany do

221

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT21001,
 author="Ivan {Mazůrek} and Aleš {Dočkal} and Jaroslav {Holý}",
 title="Hodnocení hluku vybraného soukolí ozubené převodovky",
 annote="V praxi se lze často setkat s požadavkem posouzení hlučnosti ozubeného soukolí zamontovaného v poměrně složité, zpravidla vícestupňové převodové skříni. Vlivem rezonanční struktury převodovky a široké škály různých používaných převodů, vzniká celá řada nejrůznějších problémů, počínaje identifikací zkoumaného soukolí až po zjištění otáčkové závislosti hlukového spektra. 
Článek popisuje metodiku měření a vyhodnocení používanou na Ústavu konstruování FSI VUT v Brně k posouzení vibroakustické emise záběru ozubených soukolí ve vícestupňových převodovkách. Na příkladu stálého převodu v převodovce osobního automobilu je demonstrována metoda řádové sumace, kterou byl posuzován význam konstrukčních úprav ozubení a jejich přínos s ohledem na celkovou hlučnost zařízení. 
",
 address="Academia centrum Zlín",
 booktitle="Sborník přednášek mezinárodní konference TD2000 - DIAGON 2000",
 chapter="21001",
 institution="Academia centrum Zlín",
 year="2002",
 month="april",
 pages="216--221",
 publisher="Academia centrum Zlín",
 type="conference paper"
}