Detail publikace

Úprava roztoků huminových kyselin diafragmovým výbojem

STARÁ, Z. KRČMA, F.

Originální název

Treatment of Humic Acids Solutions by Diaphragm Discharge

Český název

Úprava roztoků huminových kyselin diafragmovým výbojem

Anglický název

Treatment of Humic Acids Solutions by Diaphragm Discharge

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This paper presents results obtained from a preliminary investigation of humic acids solutions treated by the DC non-pulsed diaphragm discharge. The first attempts at the removal of humic acids from water by the diaphragm discharge were carried out in a batch discharge reactor. The UV-VIS absorption spectroscopy and the fluorescence spectroscopy were used as fast analytical methods for the determination of changes in humic acids chemical structure. From the obtained fluorescence spectra of the treated solutions, the index of humification was calculated as a ratio of the emission intensities at 470 and 400 nm. The index value points to the ratio of aromatic and aliphatic components in the humic acids mixture. The decrease of the index indicates the increasing aliphatic character of the mixture. Results obtained from the discharge treatment of humic acids solutions are compared to those obtained from experiments with organic dyes dissolved in water and their decomposition by the diaphragm discharge.

Český abstrakt

Příspěvek prezentuje výsledky získané z předběžného výzkumu zaměřeného na úpravu roztoků huminových kyselin pomocí stejnosměrného diafragmového výoje. První pokusy zaměřené na odstranění huminových kyselin z vody byly uskutečněny ve vsádkovém reaktoru. Ke stanovení změn ve struktuře huminových kyselin bylo využito UV-VIS absorpční spektroskopie a fluorescenční spektroskopie. Ze získaných fluorescenčních spekter zkoumaných roztoků byl spočítán index humifikace na základě poměru emisních intenzit při 470 a 400 nm. Hodnoty indexu ukazují na poměr mezi aromatickými a alifatickými složkami ve směsi huminových kyselin. Výsledky získané z rozkladu huminových kyselin jsou porovnávány s výsledky získanými z pokusů s organickými barvivy rozpuštěnými ve vodě a jejich rozkladem pomocí diafragmového výboje.

Anglický abstrakt

This paper presents results obtained from a preliminary investigation of humic acids solutions treated by the DC non-pulsed diaphragm discharge. The first attempts at the removal of humic acids from water by the diaphragm discharge were carried out in a batch discharge reactor. The UV-VIS absorption spectroscopy and the fluorescence spectroscopy were used as fast analytical methods for the determination of changes in humic acids chemical structure. From the obtained fluorescence spectra of the treated solutions, the index of humification was calculated as a ratio of the emission intensities at 470 and 400 nm. The index value points to the ratio of aromatic and aliphatic components in the humic acids mixture. The decrease of the index indicates the increasing aliphatic character of the mixture. Results obtained from the discharge treatment of humic acids solutions are compared to those obtained from experiments with organic dyes dissolved in water and their decomposition by the diaphragm discharge.

Rok RIV

2006

Vydáno

26.06.2006

Nakladatel

AV ČR

Místo

Praha

ISBN

80-01-03506-9

Kniha

22th Symposium on Plasma Physics and Technology - Book of Abstracts

Strany od

94

Strany do

94

Strany počet

1

BibTex


@inproceedings{BUT20326,
 author="Zdenka {Kozáková} and František {Krčma}",
 title="Treatment of Humic Acids Solutions by Diaphragm Discharge",
 annote="This paper presents results obtained from a preliminary investigation of humic acids solutions treated by the DC non-pulsed diaphragm discharge. The first attempts at the removal of humic acids from water by the diaphragm discharge were carried out in a batch discharge reactor. The UV-VIS absorption spectroscopy and the fluorescence spectroscopy were used as fast analytical methods for the determination of changes in humic acids chemical structure. From the obtained fluorescence spectra of the treated solutions, the index of humification was calculated as a ratio of the emission intensities at 470 and 400 nm. The index value points to the ratio of aromatic and aliphatic components in the humic acids mixture. The decrease of the index indicates the increasing aliphatic character of the mixture. Results obtained from the discharge treatment of humic acids solutions are compared to those obtained from experiments with organic dyes dissolved in water and their decomposition by the diaphragm discharge.",
 address="AV ČR",
 booktitle="22th Symposium on Plasma Physics and Technology - Book of Abstracts",
 chapter="20326",
 institution="AV ČR",
 journal="Nezařazené články",
 year="2006",
 month="june",
 pages="94",
 publisher="AV ČR",
 type="conference paper"
}