Detail publikace

POROVNÁNÍ DYNAMICKÝCH A STATICKÝCH MODULŮ LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ

HUBERTOVÁ, M. BROŽOVSKÝ, J.

Originální název

POROVNÁNÍ DYNAMICKÝCH A STATICKÝCH MODULŮ LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ

Český název

POROVNÁNÍ DYNAMICKÝCH A STATICKÝCH MODULŮ LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Při navrhování betonových a železobetonových konstrukcí je kromě pevnostních charakteristik, které vyplývají z použité třídy betonu, také důležitým parametrem statický modul pružnosti betonu. Tento lze stanovovat dvěmi způsoby, jednak na zkušebních tělesech zatěžovaných ve zkušebním lisu a zjišťováním deformací, jednak s využitím dynamických nedestruktivních metod zkoušení a následným přepočtem dynamického modulu na statický. Pro převod statického modulu pružnosti na dynamický pro obyčejné betony existují převodní součinitelé uvedené v ČSN 73 2011. V příspěvku je uvedeno porovnání těchto modulů pružnosti pro lehké samozhutnitelné betony a je provedeno porovnání zjištěných převodních součinitelů s hodnotami uvedenými pro obyčejné betony.

Český abstrakt

Při navrhování betonových a železobetonových konstrukcí je kromě pevnostních charakteristik, které vyplývají z použité třídy betonu, také důležitým parametrem statický modul pružnosti betonu. Tento lze stanovovat dvěmi způsoby, jednak na zkušebních tělesech zatěžovaných ve zkušebním lisu a zjišťováním deformací, jednak s využitím dynamických nedestruktivních metod zkoušení a následným přepočtem dynamického modulu na statický. Pro převod statického modulu pružnosti na dynamický pro obyčejné betony existují převodní součinitelé uvedené v ČSN 73 2011. V příspěvku je uvedeno porovnání těchto modulů pružnosti pro lehké samozhutnitelné betony a je provedeno porovnání zjištěných převodních součinitelů s hodnotami uvedenými pro obyčejné betony.

Rok RIV

2006

Vydáno

20.09.2006

Nakladatel

Slovenská polnohospodárka universita v Nitre

Místo

Račkova dolina, Slovensko

ISBN

80-8069-747-7

Kniha

Construmat 2006 conference about structural mateials

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

89

Strany do

92

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT20161,
 author="Michala {Hubertová} and Jiří {Brožovský}",
 title="POROVNÁNÍ DYNAMICKÝCH A STATICKÝCH MODULŮ LEHKÝCH SAMOZHUTNITELNÝCH BETONŮ",
 annote="Při navrhování betonových a železobetonových konstrukcí je kromě pevnostních charakteristik, které vyplývají z použité třídy betonu, také důležitým parametrem statický modul pružnosti betonu. Tento lze stanovovat dvěmi způsoby, jednak na zkušebních tělesech zatěžovaných ve zkušebním lisu a zjišťováním deformací, jednak s využitím dynamických nedestruktivních metod zkoušení a následným přepočtem dynamického modulu na statický. Pro převod statického modulu pružnosti na dynamický pro obyčejné betony existují převodní součinitelé uvedené v ČSN 73 2011. V příspěvku je uvedeno porovnání těchto modulů pružnosti pro lehké samozhutnitelné betony a je provedeno porovnání zjištěných převodních součinitelů s hodnotami uvedenými pro obyčejné betony.",
 address="Slovenská polnohospodárka universita v Nitre",
 booktitle="Construmat 2006 conference about structural mateials",
 chapter="20161",
 edition="1",
 institution="Slovenská polnohospodárka universita v Nitre",
 journal="Nezařazené články",
 year="2006",
 month="september",
 pages="89--92",
 publisher="Slovenská polnohospodárka universita v Nitre",
 type="conference paper"
}