Detail publikace

Teplotní pole ve vytápěných místnostech s instalovanými interiérovými prvky

NOVÁK, D. SCHOLLER, M. PAVELEK, M.

Originální název

Teplotní pole ve vytápěných místnostech s instalovanými interiérovými prvky

Český název

Teplotní pole ve vytápěných místnostech s instalovanými interiérovými prvky

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem teplotních polí v experimentální místnosti se zdroji tepla a jejich porovnáním s výsledky stejných modelů vypočítaných pomocí numerického modelování CFD. Jako zdroj tepla byl použit konvektor s přirozenou konvekcí, konvektor s nucenou konvekcí a olejový radiátor. V základních proměřovaných variantách byly zdroje tepla umístěné v místnosti bez jakýchkoliv překážek. V dalších variantách byly použity zdroje tepla v kombinaci s interiérovými prvky, a to s parapetem (s mřízkou a bez mřížky) a s čelním stíněním zdroje tepla. Ve většině případů však lze tyto prvky souhrně označit jako překážky v distribuci tepla do prostoru místnosti. Teplotní pole byla měřena v modelu místnosti pomocí sítě termočlánků. Z takového měření je možné získat informaci o rozložení teplot v každém místě sledovaného prostoru. U všech měřených variant zdrojů tepla byl sledován jak zátop, tak i ustálený stav. Modelování bylo provedeno v programu Star-CD jak pro zátop, tak i ustálený stav a byla použita tzv. transient a steady simulace. Výsledky experimentů a modelování ve formě teplotních profilů jsou mezi sebou v jednotlivých řezech místnosti porovnány a ukazují, jaký vliv na teplotní pole lze očekávat při použití výše zmíněných interiérových prvků v obytných prostorách.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem teplotních polí v experimentální místnosti se zdroji tepla a jejich porovnáním s výsledky stejných modelů vypočítaných pomocí numerického modelování CFD. Jako zdroj tepla byl použit konvektor s přirozenou konvekcí, konvektor s nucenou konvekcí a olejový radiátor. V základních proměřovaných variantách byly zdroje tepla umístěné v místnosti bez jakýchkoliv překážek. V dalších variantách byly použity zdroje tepla v kombinaci s interiérovými prvky, a to s parapetem (s mřízkou a bez mřížky) a s čelním stíněním zdroje tepla. Ve většině případů však lze tyto prvky souhrně označit jako překážky v distribuci tepla do prostoru místnosti. Teplotní pole byla měřena v modelu místnosti pomocí sítě termočlánků. Z takového měření je možné získat informaci o rozložení teplot v každém místě sledovaného prostoru. U všech měřených variant zdrojů tepla byl sledován jak zátop, tak i ustálený stav. Modelování bylo provedeno v programu Star-CD jak pro zátop, tak i ustálený stav a byla použita tzv. transient a steady simulace. Výsledky experimentů a modelování ve formě teplotních profilů jsou mezi sebou v jednotlivých řezech místnosti porovnány a ukazují, jaký vliv na teplotní pole lze očekávat při použití výše zmíněných interiérových prvků v obytných prostorách.

Rok RIV

2006

Vydáno

30.06.2006

Nakladatel

Slovak University of Technology in Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

80-227-2434-3

Kniha

Paper abstracts of XXVth International Conference of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics

Číslo edice

1

Strany od

38

Strany do

42

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT20103,
 author="David {Novák} and Marek {Scholler} and Milan {Pavelek}",
 title="Teplotní pole ve vytápěných místnostech s instalovanými interiérovými prvky",
 annote="Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem teplotních polí v experimentální místnosti se zdroji tepla a jejich porovnáním s výsledky stejných modelů vypočítaných pomocí numerického modelování CFD. Jako zdroj tepla byl použit konvektor s přirozenou konvekcí, konvektor s nucenou konvekcí a olejový radiátor. V základních proměřovaných variantách byly zdroje tepla umístěné v místnosti bez jakýchkoliv překážek. V dalších variantách byly použity zdroje tepla v kombinaci s interiérovými prvky, a to s parapetem (s mřízkou a bez mřížky) a s čelním stíněním zdroje tepla. Ve většině případů však lze tyto prvky souhrně označit jako překážky v distribuci tepla do
prostoru místnosti. Teplotní pole byla měřena v modelu místnosti pomocí sítě termočlánků. Z takového měření je možné získat informaci o rozložení teplot v každém místě sledovaného prostoru. U všech měřených variant zdrojů tepla byl sledován jak zátop, tak i ustálený stav. Modelování bylo provedeno v programu Star-CD jak pro zátop, tak i ustálený stav a byla použita tzv. transient a steady simulace. Výsledky experimentů a modelování ve formě teplotních profilů jsou mezi sebou v jednotlivých řezech místnosti porovnány a ukazují, jaký vliv na teplotní pole lze očekávat při použití výše zmíněných interiérových prvků v obytných prostorách.",
 address="Slovak University of Technology in Bratislava",
 booktitle="Paper abstracts of XXVth International Conference of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics",
 chapter="20103",
 institution="Slovak University of Technology in Bratislava",
 year="2006",
 month="june",
 pages="38",
 publisher="Slovak University of Technology in Bratislava",
 type="conference paper"
}