Detail publikace

LEHKÉ SAMOZHUTNITELNÉ BETONY - POROVNÁNÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH MODULŮ

HUBERTOVÁ, M. BROŽOVSKÝ, J. HUBÁČEK, A.

Originální název

LEHKÉ SAMOZHUTNITELNÉ BETONY - POROVNÁNÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH MODULŮ

Český název

LEHKÉ SAMOZHUTNITELNÉ BETONY - POROVNÁNÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH MODULŮ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Při navrhování betonových a železobetonových konstrukcí je kromě pevnostních charakteristik, které vyplývají z použité třídy betonu, také důležitým parametrem statický modul pružnosti betonu. Statický modul pružnosti je možné určit dvěmi způsoby. Prvním způsobem je zjišťování na zkušebních tělesech zatěžovaných ve zkušebním lisu a zjišťováním deformací a druhým je využití dynamických nedestruktivních metod zkoušení a následný přepočet dynamického modulu na statický. Pro převod dynamického modulu pružnosti na statický existují pro obyčejné betony převodní součinitele, které jsou uvedeny v ČSN 73 2011. V příspěvku je uvedeno porovnání těchto modulů pružnosti pro lehké samozhutnitelné betony a je provedeno porovnání zjištěných převodních součinitelů s hodnotami uvedenými pro obyčejné betony.

Český abstrakt

Při navrhování betonových a železobetonových konstrukcí je kromě pevnostních charakteristik, které vyplývají z použité třídy betonu, také důležitým parametrem statický modul pružnosti betonu. Statický modul pružnosti je možné určit dvěmi způsoby. Prvním způsobem je zjišťování na zkušebních tělesech zatěžovaných ve zkušebním lisu a zjišťováním deformací a druhým je využití dynamických nedestruktivních metod zkoušení a následný přepočet dynamického modulu na statický. Pro převod dynamického modulu pružnosti na statický existují pro obyčejné betony převodní součinitele, které jsou uvedeny v ČSN 73 2011. V příspěvku je uvedeno porovnání těchto modulů pružnosti pro lehké samozhutnitelné betony a je provedeno porovnání zjištěných převodních součinitelů s hodnotami uvedenými pro obyčejné betony.

Rok RIV

2006

Vydáno

01.09.2006

Nakladatel

Sekurkon Ostrava

Místo

Skalský Dvůr

ISBN

80-86604-27-6

Kniha

4.konference Speciální betony

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

22

Strany do

28

Strany počet

7

BibTex


@inproceedings{BUT19865,
 author="Michala {Hubertová} and Jiří {Brožovský} and Adam {Hubáček}",
 title="LEHKÉ SAMOZHUTNITELNÉ BETONY - POROVNÁNÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH MODULŮ",
 annote="Při navrhování betonových a železobetonových konstrukcí je kromě pevnostních charakteristik, které vyplývají z použité třídy betonu, také důležitým parametrem statický modul pružnosti betonu. Statický modul pružnosti je možné určit dvěmi způsoby. Prvním způsobem je zjišťování na zkušebních tělesech zatěžovaných ve zkušebním lisu a zjišťováním deformací a druhým je využití dynamických nedestruktivních metod zkoušení a následný přepočet dynamického modulu na statický. Pro převod dynamického modulu pružnosti na statický existují pro obyčejné betony převodní součinitele, které jsou uvedeny v ČSN 73 2011. V příspěvku je uvedeno porovnání těchto modulů pružnosti pro lehké samozhutnitelné betony a je provedeno porovnání zjištěných převodních součinitelů s hodnotami uvedenými pro obyčejné betony.",
 address="Sekurkon Ostrava",
 booktitle="4.konference Speciální betony",
 chapter="19865",
 edition="1",
 institution="Sekurkon Ostrava",
 journal="Nezařazené články",
 year="2006",
 month="september",
 pages="22--28",
 publisher="Sekurkon Ostrava",
 type="conference paper"
}