Detail publikace

Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI ve výzkumu schizofrenie

Schwarz D., Provazník I., Kašpárek T., Jarkovský J.

Originální název

Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI ve výzkumu schizofrenie

Český název

Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI ve výzkumu schizofrenie

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se týká především metod registrace (lícování) obrazů s využitím nelineárních geometrických transformací. Je zde ukázáno možné řešení problémů souvisejících se srovnáváním obrazových MRI dat získaných z různých subjektů za různých zobrazovacích podmínek. Registrační proces je řízen lokálními silami odvozenými z bodových podobnostních metrik vhodných pro multimodální obrazová data. Pro tyto podobnostní metriky je nutný odhad vzájemného histogramu dosud neslícovaných obrazů. Výpočet vzájemného histogramu je proveden s využitím tkáňových pravděpodobnostních map. Pro prostorový deformační model je využito jednak parametrických transformací založených na radiálních bázových funkcích a dále je využito neparametrických transformací založených na principech mechaniky kontinua. Navržené registrační metody jsou vhodné pro aplikaci v oblasti výpočetní neuroanatomie. Součástí příspěvku jsou také výsledky plně automatické prostorové detekce anatomických abnormalit u skupiny pacientů trpících první epizodou schizofrenie.

Český abstrakt

Příspěvek se týká především metod registrace (lícování) obrazů s využitím nelineárních geometrických transformací. Je zde ukázáno možné řešení problémů souvisejících se srovnáváním obrazových MRI dat získaných z různých subjektů za různých zobrazovacích podmínek. Registrační proces je řízen lokálními silami odvozenými z bodových podobnostních metrik vhodných pro multimodální obrazová data. Pro tyto podobnostní metriky je nutný odhad vzájemného histogramu dosud neslícovaných obrazů. Výpočet vzájemného histogramu je proveden s využitím tkáňových pravděpodobnostních map. Pro prostorový deformační model je využito jednak parametrických transformací založených na radiálních bázových funkcích a dále je využito neparametrických transformací založených na principech mechaniky kontinua. Navržené registrační metody jsou vhodné pro aplikaci v oblasti výpočetní neuroanatomie. Součástí příspěvku jsou také výsledky plně automatické prostorové detekce anatomických abnormalit u skupiny pacientů trpících první epizodou schizofrenie.

Klíčová slova

multimodální obraz, registrace, schizofrenie

Rok RIV

2006

Vydáno

01.05.2006

Nakladatel

MSD

Místo

Brno

ISBN

80-86633-46-2

Kniha

Sborník abstrakt - I. Mezinárodní kongres Telemedicína Brno 2006

Strany od

12

Strany do

12

Strany počet

1

BibTex


@inproceedings{BUT19632,
 author="Daniel {Schwarz} and Ivo {Provazník} and Tomáš {Kašpárek}",
 title="Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI ve výzkumu schizofrenie",
 annote="Příspěvek se týká především metod registrace (lícování) obrazů s využitím nelineárních
geometrických transformací. Je zde ukázáno možné řešení problémů souvisejících se
srovnáváním obrazových MRI dat získaných z různých subjektů za různých zobrazovacích
podmínek. Registrační proces je řízen lokálními silami odvozenými z bodových
podobnostních metrik vhodných pro multimodální obrazová data. Pro tyto podobnostní
metriky je nutný odhad vzájemného histogramu dosud neslícovaných obrazů. Výpočet
vzájemného histogramu je proveden s využitím tkáňových pravděpodobnostních map. Pro
prostorový deformační model je využito jednak parametrických transformací založených na
radiálních bázových funkcích a dále je využito neparametrických transformací založených na
principech mechaniky kontinua. Navržené registrační metody jsou vhodné pro aplikaci
v oblasti výpočetní neuroanatomie. Součástí příspěvku jsou také výsledky plně automatické
prostorové detekce anatomických abnormalit u skupiny pacientů trpících první epizodou
schizofrenie.",
 address="MSD",
 booktitle="Sborník abstrakt - I. Mezinárodní kongres Telemedicína Brno 2006",
 chapter="19632",
 institution="MSD",
 year="2006",
 month="may",
 pages="12",
 publisher="MSD",
 type="conference paper"
}