Detail publikace

Vibroakustická diagnostika zubových převodů

MAZŮREK, I. DOČKAL, A.

Originální název

Vibroakustická diagnostika zubových převodů

Český název

Vibroakustická diagnostika zubových převodů

Anglický název

Vibro-acoustic diagnostic of gears

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Technická diagnostika strojů a zařízení se zubovými převody je v praxi poměrně rozšířenou, avšak velice náročnou disciplínou. Příkladem může být potřeba posouzení hlučnosti ozubeného soukolí zamontovaného v poměrně složité, zpravidla vícestupňové převodové skříni. Vlivem rezonanční struktury převodovky a široké škály různých používaných převodů, vzniká řada problémů, počínaje identifikací zkoumaného soukolí až po zjištění otáčkové závislosti hlukového spektra. V článku je popsána metodika měření a vyhodnocení používaná na Ústavu konstruování FSI VUT v Brně k posouzení vibroakustické emise záběru ozubených soukolí ve vícestupňových automobilových převodovkách.

Český abstrakt

Technická diagnostika strojů a zařízení se zubovými převody je v praxi poměrně rozšířenou, avšak velice náročnou disciplínou. Příkladem může být potřeba posouzení hlučnosti ozubeného soukolí zamontovaného v poměrně složité, zpravidla vícestupňové převodové skříni. Vlivem rezonanční struktury převodovky a široké škály různých používaných převodů, vzniká řada problémů, počínaje identifikací zkoumaného soukolí až po zjištění otáčkové závislosti hlukového spektra. V článku je popsána metodika měření a vyhodnocení používaná na Ústavu konstruování FSI VUT v Brně k posouzení vibroakustické emise záběru ozubených soukolí ve vícestupňových automobilových převodovkách.

Anglický abstrakt

Technical diagnostic of machines and machinery with gear-type transmissions is practically relatively frequent however very exacting discipline. Example of this can be a requirement of a noisiness appreciation of a toothed gear installed in a relatively complicated multi-speed change gearbox. Owing to the gearbox resonance structure and the wide scale of the used gear ratios there is a lot of tasks, e.g. an identification of the measured gear or a finding of noise spectrum revolution dependence. The article describes the method of measuring and evaluation used in the Institute of Design FME BUT for the appreciation of a toothed gear mesh vibro-acoustic emission in multi-speed car gearboxes.

Rok RIV

2000

Vydáno

06.09.2000

Nakladatel

Dom techniky ZSVTS - Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Místo

Košice, Slovensko

ISBN

80-7099-480-0

Kniha

XLI. medzinárodná konferencia katedier částí a mechanizmov strojov

Strany od

208

Strany do

211

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT1956,
 author="Ivan {Mazůrek} and Aleš {Dočkal}",
 title="Vibroakustická diagnostika zubových převodů",
 annote="Technická diagnostika strojů a zařízení se zubovými převody je v praxi poměrně rozšířenou, avšak velice náročnou disciplínou. Příkladem může být potřeba posouzení hlučnosti ozubeného soukolí zamontovaného v poměrně složité, zpravidla vícestupňové převodové skříni. Vlivem rezonanční struktury převodovky a široké škály různých používaných převodů, vzniká řada problémů, počínaje identifikací zkoumaného soukolí až po zjištění otáčkové závislosti hlukového spektra. V článku je popsána metodika měření a vyhodnocení používaná na Ústavu konstruování FSI VUT v Brně k posouzení vibroakustické emise záběru ozubených soukolí ve vícestupňových automobilových převodovkách.",
 address="Dom techniky ZSVTS - Strojnícka fakulta TU v Košiciach",
 booktitle="XLI. medzinárodná konferencia katedier částí a mechanizmov strojov",
 chapter="1956",
 institution="Dom techniky ZSVTS - Strojnícka fakulta TU v Košiciach",
 year="2000",
 month="september",
 pages="208",
 publisher="Dom techniky ZSVTS - Strojnícka fakulta TU v Košiciach",
 type="conference paper"
}