Detail publikace

POSTUPY PRO URČENÍ TŘÍDY BETONŮ ZABUDOVANÝCH KONSTRUKCÍCH

BROŽOVSKÝ, J. KEPÁK, R. ŠNIRCH, Z.

Originální název

POSTUPY PRO URČENÍ TŘÍDY BETONŮ ZABUDOVANÝCH KONSTRUKCÍCH

Český název

POSTUPY PRO URČENÍ TŘÍDY BETONŮ ZABUDOVANÝCH KONSTRUKCÍCH

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku je uvedeny možné postupy pro zařazení betonu zabudovaného v konstrukci do pevnostní třídy dle současně platných norem. Ze zhodnocení vyplývá, že v současné době chybí normativní dokument, který by kodifikoval postup pro určení pevnostní třídy betonů z destruktivních zkoušek na válcových zkušebních tělesech odebraných z konstrukce. Počet zkušebních těles odebíraných z konstrukce je limitován skutečností, že je snaha co nejméně narušit vybudovanou konstrukci. Pro omezený počet vzorků je problematické využít postupy kodifikované v ČSN 73 2011 a ČSN ISO 13822. Do zavedení příslušné evropské normy evropské, která je v současné době v návrhu se jeví jako nejvhodnější pro uřčení třídy betonu nově budovaných konstrukcí postup dle ČSN EN 206-1 (kriteria dle tabulky tabulka B.1 této normy).

Český abstrakt

V příspěvku je uvedeny možné postupy pro zařazení betonu zabudovaného v konstrukci do pevnostní třídy dle současně platných norem. Ze zhodnocení vyplývá, že v současné době chybí normativní dokument, který by kodifikoval postup pro určení pevnostní třídy betonů z destruktivních zkoušek na válcových zkušebních tělesech odebraných z konstrukce. Počet zkušebních těles odebíraných z konstrukce je limitován skutečností, že je snaha co nejméně narušit vybudovanou konstrukci. Pro omezený počet vzorků je problematické využít postupy kodifikované v ČSN 73 2011 a ČSN ISO 13822. Do zavedení příslušné evropské normy evropské, která je v současné době v návrhu se jeví jako nejvhodnější pro uřčení třídy betonu nově budovaných konstrukcí postup dle ČSN EN 206-1 (kriteria dle tabulky tabulka B.1 této normy).

Rok RIV

2006

Vydáno

01.10.2006

Nakladatel

ŠKODA VÝZKUM s.r.o.

Místo

Srní

ISBN

80-239-7878-0

Kniha

1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách,

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

177

Strany do

180

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT19364,
 author="Jiří {Brožovský} and Roman {Kepák} and Zdeněk {Šnirch}",
 title="POSTUPY PRO URČENÍ TŘÍDY BETONŮ ZABUDOVANÝCH KONSTRUKCÍCH",
 annote="V příspěvku je uvedeny možné postupy pro zařazení betonu zabudovaného v konstrukci do pevnostní třídy dle současně platných norem. Ze zhodnocení vyplývá, že v současné době chybí normativní dokument, který by kodifikoval postup pro určení pevnostní třídy betonů z destruktivních zkoušek na válcových zkušebních tělesech odebraných z konstrukce. Počet zkušebních těles odebíraných z konstrukce je limitován skutečností, že je snaha co nejméně narušit vybudovanou konstrukci. Pro omezený počet vzorků je problematické využít postupy kodifikované v ČSN 73 2011 a ČSN ISO 13822. Do zavedení příslušné evropské normy evropské, která je v současné době v návrhu se jeví jako nejvhodnější pro uřčení třídy betonu nově budovaných konstrukcí postup dle ČSN EN 206-1 (kriteria dle tabulky tabulka B.1 této normy).",
 address="ŠKODA VÝZKUM s.r.o.",
 booktitle="1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách,",
 chapter="19364",
 edition="1",
 institution="ŠKODA VÝZKUM s.r.o.",
 journal="Nezařazené články",
 year="2006",
 month="october",
 pages="177--180",
 publisher="ŠKODA VÝZKUM s.r.o.",
 type="conference paper"
}