Detail publikace

MECHANICKÁ ANALÝZA STYKU HLAVIČKY A JAMKY TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU

FLORIAN, Z. KOUKAL, M.

Originální název

MECHANICKÁ ANALÝZA STYKU HLAVIČKY A JAMKY TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU

Český název

MECHANICKÁ ANALÝZA STYKU HLAVIČKY A JAMKY TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá se vlivem výrobních tolerancí hlavice a jamky na změnu, případně ztrátu funkčnosti, totálních endoprotéz. Příčin selhávání totálních endoprotéz kyčelního kloubu může být mnoho. Po analýze aplikovaných jamek bylo zjištěno že vykazují nerovnoměrné opotřebení a tudíž nerovnoměrné rozložení kontaktních tlaků. Rozložení kontaktních tlaků závisí především na zatížení a tvaru stykových ploch a stykových útvarů v celém procesu zatěžování. Tvar stykových útvarů je významně ovlivňován výrobními tolerancemi mezi hlavicí a jamkou TEP. Tyto tolerance se u jednotlivých výrobců podstatně liší. Tato práce si z tohoto důvodu dala za cíl stanovit vliv výrobních tolerancí hlavice a jamky na charakteristiky stykového tlaku a tudíž na změnu funkčnosti totálních endoprotéz. V příspěvku se popisuje vytvoření MKP modelu hlavice a jamky totální endoprotézy kyčelního kloubu. Dále je zde popsána deformačně napěťová analýza vytvořeného modelu. V závěru se zabýváme analýzou výsledků, tj. vlivem výrobních tolerancí na podstatné mechanické veličiny.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá se vlivem výrobních tolerancí hlavice a jamky na změnu, případně ztrátu funkčnosti, totálních endoprotéz. Příčin selhávání totálních endoprotéz kyčelního kloubu může být mnoho. Po analýze aplikovaných jamek bylo zjištěno že vykazují nerovnoměrné opotřebení a tudíž nerovnoměrné rozložení kontaktních tlaků. Rozložení kontaktních tlaků závisí především na zatížení a tvaru stykových ploch a stykových útvarů v celém procesu zatěžování. Tvar stykových útvarů je významně ovlivňován výrobními tolerancemi mezi hlavicí a jamkou TEP. Tyto tolerance se u jednotlivých výrobců podstatně liší. Tato práce si z tohoto důvodu dala za cíl stanovit vliv výrobních tolerancí hlavice a jamky na charakteristiky stykového tlaku a tudíž na změnu funkčnosti totálních endoprotéz. V příspěvku se popisuje vytvoření MKP modelu hlavice a jamky totální endoprotézy kyčelního kloubu. Dále je zde popsána deformačně napěťová analýza vytvořeného modelu. V závěru se zabýváme analýzou výsledků, tj. vlivem výrobních tolerancí na podstatné mechanické veličiny.

Klíčová slova

MKP analýza, totální endoprotéza, kontaktní tlak, výrobní tolerance

Rok RIV

2005

Vydáno

01.04.2005

Místo

Brno

ISBN

80-214-2373-0

Kniha

Aplikovaná mechanika 2005

Strany od

59

Strany do

60

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT18378,
 author="Milan {Koukal} and Zdeněk {Florian}",
 title="MECHANICKÁ ANALÝZA STYKU HLAVIČKY A JAMKY TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČELNÍHO KLOUBU",
 annote="Příspěvek se zabývá se vlivem výrobních tolerancí hlavice a jamky na změnu, případně ztrátu funkčnosti, totálních endoprotéz.
Příčin selhávání totálních endoprotéz kyčelního kloubu může být mnoho. Po analýze aplikovaných jamek bylo zjištěno že vykazují nerovnoměrné opotřebení a tudíž nerovnoměrné rozložení kontaktních tlaků. Rozložení kontaktních tlaků závisí především na zatížení a tvaru stykových ploch a stykových útvarů v celém procesu zatěžování. Tvar stykových útvarů je významně ovlivňován výrobními tolerancemi mezi hlavicí a jamkou TEP. Tyto tolerance se u jednotlivých výrobců podstatně liší. Tato práce si z tohoto důvodu dala za cíl stanovit vliv výrobních tolerancí hlavice a jamky na charakteristiky stykového tlaku a tudíž na změnu funkčnosti totálních endoprotéz.
V příspěvku se popisuje vytvoření MKP modelu hlavice a jamky totální endoprotézy kyčelního kloubu. Dále je zde popsána deformačně napěťová analýza vytvořeného modelu. V závěru se zabýváme analýzou výsledků, tj. vlivem výrobních tolerancí na podstatné mechanické veličiny.",
 booktitle="Aplikovaná mechanika 2005",
 chapter="18378",
 year="2005",
 month="april",
 pages="59",
 type="conference paper"
}