Detail publikace

Počítačové modelování přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce

HEJČÍK, J. JÍCHA, M.

Originální název

Počítačové modelování přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce

Český název

Počítačové modelování přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá počítačovým modelováním přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce. Pro trubku o vnitřním průměru 16 mm jsou prováděny počítačové simulace přenosu tepla a tlakových ztrát v rozsahu Reynoldsových čísel od 200 do 2100. Z výsledků těchto simulací jsou stanoveny závislosti hodnoty Nusseltova čísla na Rayleigho číslu a bezrozměrné vzdálenosti. Tyto výsledky jsou porovnány s publikovanými experimenty a empirickými vztahy.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá počítačovým modelováním přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce. Pro trubku o vnitřním průměru 16 mm jsou prováděny počítačové simulace přenosu tepla a tlakových ztrát v rozsahu Reynoldsových čísel od 200 do 2100. Z výsledků těchto simulací jsou stanoveny závislosti hodnoty Nusseltova čísla na Rayleigho číslu a bezrozměrné vzdálenosti. Tyto výsledky jsou porovnány s publikovanými experimenty a empirickými vztahy.

Rok RIV

2005

Vydáno

01.01.2005

Nakladatel

Ústav termomechaniky AV ČR

Místo

Praha.

ISBN

80-85918-94-3

Kniha

Colloquium FLUID DYNAMICS 2005 Proceedings

Strany od

49

Strany do

50

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT18238,
 author="Jiří {Hejčík} and Miroslav {Jícha}",
 title="Počítačové modelování přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce",
 annote="Příspěvek se zabývá počítačovým modelováním přenosu tepla při smíšené konvekci v hladké trubce. Pro trubku o vnitřním průměru 16 mm jsou prováděny počítačové simulace přenosu tepla a tlakových ztrát v rozsahu Reynoldsových čísel od 200 do 2100. Z výsledků těchto simulací jsou stanoveny závislosti hodnoty Nusseltova čísla na Rayleigho číslu a bezrozměrné vzdálenosti. Tyto výsledky jsou porovnány s publikovanými experimenty a empirickými vztahy.",
 address="Ústav termomechaniky AV ČR",
 booktitle="Colloquium FLUID DYNAMICS 2005 Proceedings",
 chapter="18238",
 institution="Ústav termomechaniky AV ČR",
 year="2005",
 month="january",
 pages="49",
 publisher="Ústav termomechaniky AV ČR",
 type="conference paper"
}