Detail publikace

Deformačně-napěťová analýza kolenního kloubu s aplikovanou totální endoprotézou

BUDINSZKY, C. FLORIAN, Z.

Originální název

Deformačně-napěťová analýza kolenního kloubu s aplikovanou totální endoprotézou

Český název

Deformačně-napěťová analýza kolenního kloubu s aplikovanou totální endoprotézou

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Celosvětový výskyt komplikací po náhradě kolenního kloubu je ve srovnání s výskytem komplikací kloubu kyčelního nejméně dvojnásobný. Vyplývá z větších rizik, daných zvláštností anatomického uspořádání kolena a z větší technické náročnosti implantace totální náhrady kolena. Dosavadní aloplastiky kolenního kloubu potvrzují převahu klinického použití kondylárních náhrad směřující co nejvíce k přirozenému tvaru kolena a bezcementové aplikaci. Tato práce je zaměřena především na vytvoření výpočtového modelu. Soustavu totální endoprotézy kolenního kloubu tvoří distální část femuru, proximální část tibie a totální endoprotéza, která se skládá z femorální části a tibiálního plata. Součástí práce je výpočtové řešení základních variant výpočtového modelu. Problém je řešen výpočtovým modelováním pomocí programového systému ANSYS 7.1 .

Český abstrakt

Celosvětový výskyt komplikací po náhradě kolenního kloubu je ve srovnání s výskytem komplikací kloubu kyčelního nejméně dvojnásobný. Vyplývá z větších rizik, daných zvláštností anatomického uspořádání kolena a z větší technické náročnosti implantace totální náhrady kolena. Dosavadní aloplastiky kolenního kloubu potvrzují převahu klinického použití kondylárních náhrad směřující co nejvíce k přirozenému tvaru kolena a bezcementové aplikaci. Tato práce je zaměřena především na vytvoření výpočtového modelu. Soustavu totální endoprotézy kolenního kloubu tvoří distální část femuru, proximální část tibie a totální endoprotéza, která se skládá z femorální části a tibiálního plata. Součástí práce je výpočtové řešení základních variant výpočtového modelu. Problém je řešen výpočtovým modelováním pomocí programového systému ANSYS 7.1 .

Rok RIV

2005

Vydáno

29.03.2005

Nakladatel

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

80-214-2373-0

Kniha

Aplikovaná mechanika 2005

Strany od

11

Strany do

12

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT17921,
 author="Csaba {Budinszky} and Zdeněk {Florian}",
 title="Deformačně-napěťová analýza kolenního kloubu s aplikovanou totální endoprotézou",
 annote="Celosvětový výskyt komplikací po náhradě kolenního kloubu je ve srovnání s výskytem komplikací kloubu kyčelního nejméně dvojnásobný. Vyplývá z větších rizik, daných zvláštností anatomického uspořádání kolena a z větší technické náročnosti implantace totální náhrady kolena. Dosavadní aloplastiky kolenního kloubu potvrzují převahu klinického použití kondylárních náhrad směřující co nejvíce k přirozenému tvaru kolena a bezcementové aplikaci. Tato práce je zaměřena především na vytvoření výpočtového modelu. Soustavu totální endoprotézy kolenního kloubu tvoří distální část femuru, proximální část tibie a totální endoprotéza, která se skládá z femorální části a tibiálního plata. Součástí práce je výpočtové řešení základních variant výpočtového modelu. Problém je řešen výpočtovým modelováním pomocí programového systému ANSYS 7.1 .",
 address="Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Aplikovaná mechanika 2005",
 chapter="17921",
 institution="Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně",
 year="2005",
 month="march",
 pages="11",
 publisher="Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}