Detail publikace

Analýza jízdních stavů automobilu

NOVÁK, J., MAZŮREK, I.

Originální název

Analýza jízdních stavů automobilu

Český název

Analýza jízdních stavů automobilu

Anglický název

Vehicle Road Conditions Analysis

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Současné dopravní prostředky mají komplikovanou nelineární dynamickou strukturu. Teoretické metody hodnocení jízdních vlastností vozidel jsou již dobře zpracovány v dostupné literatuře. Při řešení této problematiky je třeba v první řadě zvolit optimální míru zjednodušení mechanického a matematického modelu zkoušeného vozidla. Model je nutné vytvářet po částech a při tom trvale ověřovat, jak přesně odpovídá realitě. Pro tento účel byl navržen a zkonstruován měřicí box, který za jízdy snímá dynamické parametry vozidla. Získaná data se následně zpracovávají na počítači a používají při detailním popisu a analýze zkoumaného pohybu.

Český abstrakt

Současné dopravní prostředky mají komplikovanou nelineární dynamickou strukturu. Teoretické metody hodnocení jízdních vlastností vozidel jsou již dobře zpracovány v dostupné literatuře. Při řešení této problematiky je třeba v první řadě zvolit optimální míru zjednodušení mechanického a matematického modelu zkoušeného vozidla. Model je nutné vytvářet po částech a při tom trvale ověřovat, jak přesně odpovídá realitě. Pro tento účel byl navržen a zkonstruován měřicí box, který za jízdy snímá dynamické parametry vozidla. Získaná data se následně zpracovávají na počítači a používají při detailním popisu a analýze zkoumaného pohybu.

Anglický abstrakt

Present vehicles have a complex non-linear dynamic structure. Theoretical methods of road qualities evaluation are well elaborated in available literature. First of all an optimal simplification of a mechanical and mathematical model of a tested car has to be chosen. The model needs to be piecewise formed and continuously verified how it matches the reality. For this purpose a measuring box was designed and constructed in our institute. It samples dynamic parameters of a vehicle during a road test. Acquired data is processed with a computer and used to analyse and describe the examined motion thoroughly.

Klíčová slova

získávání dat, zpracování, pohyb vozidla, jízdní vlastnosti

Rok RIV

2004

Vydáno

07.09.2004

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

80-214-2702-7

Kniha

Sborník 45. mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů

Strany od

445

Strany do

449

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT17738,
 author="Jakub {Novák} and Ivan {Mazůrek}",
 title="Analýza jízdních stavů automobilu",
 annote="Současné dopravní prostředky mají komplikovanou nelineární dynamickou strukturu. Teoretické metody hodnocení jízdních vlastností vozidel jsou již dobře zpracovány v dostupné literatuře. Při řešení této problematiky je třeba v první řadě zvolit optimální míru zjednodušení mechanického a matematického modelu zkoušeného vozidla. Model je nutné vytvářet po částech a při tom trvale ověřovat, jak přesně odpovídá realitě. Pro tento účel byl navržen a zkonstruován měřicí box, který za jízdy snímá dynamické parametry vozidla. Získaná data se následně zpracovávají na počítači a používají při detailním popisu a analýze zkoumaného pohybu.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Sborník 45. mezinárodní konference Kateder částí a mechanismů strojů",
 chapter="17738",
 institution="VUT v Brně",
 year="2004",
 month="september",
 pages="445",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}