Detail publikace

Diagnostika jízdních stavů automobilu

NOVÁK, J., MAZŮREK, I.

Originální název

Diagnostika jízdních stavů automobilu

Český název

Diagnostika jízdních stavů automobilu

Anglický název

Diagnostics of Vehicle Road Conditions

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Moderní diagnostický systém podvozku automobilu by měl dávat uspokojivé výsledky i při souběhu několika vážných závad na nápravě vozidla. Teoretické metody hodnocení jízdních vlastností vozidel jsou dobře a rozsáhle zpracovány v dostupné literatuře. Při řešení této problematiky je třeba v první řadě zvolit optimální míru zjednodušení mechanického a matematického modelu zkoušeného vozidla. O přesnosti modelu se vždy přesvědčíme až při praktických zkouškách. K tomuto účelu byl navržen měřicí box, který snímá dynamické parametry vozidla za jízdy a umožňuje následně tato data analyzovat na počítači s cílem detailně popsat kinematiku pohybu.

Český abstrakt

Moderní diagnostický systém podvozku automobilu by měl dávat uspokojivé výsledky i při souběhu několika vážných závad na nápravě vozidla. Teoretické metody hodnocení jízdních vlastností vozidel jsou dobře a rozsáhle zpracovány v dostupné literatuře. Při řešení této problematiky je třeba v první řadě zvolit optimální míru zjednodušení mechanického a matematického modelu zkoušeného vozidla. O přesnosti modelu se vždy přesvědčíme až při praktických zkouškách. K tomuto účelu byl navržen měřicí box, který snímá dynamické parametry vozidla za jízdy a umožňuje následně tato data analyzovat na počítači s cílem detailně popsat kinematiku pohybu.

Anglický abstrakt

A modern diagnostic system of a vehicle chassis should provide satisfactory results even in case of several serious defects of car axles. Theoretical methods of road qualities evaluation are well elaborated in available literature. Handling such problems first of all an optimal simplification of a mechanical and mathematical model of a tested car has to be chosen. The model accuracy cannot be verified until practical proofs. For this purpose a measuring box was designed and constructed. It samples dynamic parameters of a vehicle during a road test and thus provides required data for subsequent computer analysis to describe the motion kinematics in detail.

Klíčová slova

získávání dat, zpracování dat, pohyb vozidla, jízdní vlastnosti

Rok RIV

2004

Vydáno

17.06.2004

Nakladatel

Academia centrum Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Místo

Zlín

ISBN

80-7318-195-9

Kniha

Sborník přednášek 27. mezinárodní konference TD2004 – Diagon 2004

Strany od

17

Strany do

21

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT17737,
 author="Jakub {Novák} and Ivan {Mazůrek}",
 title="Diagnostika jízdních stavů automobilu",
 annote="Moderní diagnostický systém podvozku automobilu by měl dávat uspokojivé výsledky i při souběhu několika vážných závad na nápravě vozidla. Teoretické metody hodnocení jízdních vlastností vozidel jsou dobře a rozsáhle zpracovány v dostupné literatuře. Při řešení této problematiky je třeba v první řadě zvolit optimální míru zjednodušení mechanického a matematického modelu zkoušeného vozidla. O přesnosti modelu se vždy přesvědčíme až při praktických zkouškách. K tomuto účelu byl navržen měřicí box, který snímá dynamické parametry vozidla za jízdy a umožňuje následně tato data analyzovat na počítači s cílem detailně popsat kinematiku pohybu.",
 address="Academia centrum Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 booktitle="Sborník přednášek 27. mezinárodní konference TD2004 – Diagon 2004",
 chapter="17737",
 institution="Academia centrum Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 year="2004",
 month="june",
 pages="17",
 publisher="Academia centrum Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 type="conference paper"
}