Detail publikace

Vliv konstrukce otopných těles na rozložení teplot v místnosti

NOVÁK, D. NEČAS, J. PAVELEK, M.

Originální název

Vliv konstrukce otopných těles na rozložení teplot v místnosti

Český název

Vliv konstrukce otopných těles na rozložení teplot v místnosti

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem 2-rozměrných teplotních polí v místnosti s otopným tělesem při použití nástavce a parapetu nad zdrojem tepla. Naměřená teplotní pole budou sloužit pro validaci numerického modelovaní obdobných objektů. Součástí příspěvku je i proměření teplotních a rychlostních polí nad zdrojem tepla, což bude použito jako okrajové podmínky pro otopná tělesa numerickém modelování pomocí CFD.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem 2-rozměrných teplotních polí v místnosti s otopným tělesem při použití nástavce a parapetu nad zdrojem tepla. Naměřená teplotní pole budou sloužit pro validaci numerického modelovaní obdobných objektů. Součástí příspěvku je i proměření teplotních a rychlostních polí nad zdrojem tepla, což bude použito jako okrajové podmínky pro otopná tělesa numerickém modelování pomocí CFD.

Klíčová slova

heating, heat sources, temperature distribution, velocity distribution

Vydáno

25.06.2004

Nakladatel

Technická univerzita vo Zvolene

Místo

Banská Štiavnica

ISBN

80-228-1333-8

Kniha

XXIII. mezinárodná vedevká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie

Strany od

63

Strany do

68

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT17520,
 author="David {Novák} and Jan {Nečas} and Milan {Pavelek}",
 title="Vliv konstrukce otopných těles na rozložení teplot v místnosti",
 annote="Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem 2-rozměrných teplotních polí v místnosti s otopným tělesem při použití nástavce a parapetu nad zdrojem tepla. Naměřená teplotní pole budou sloužit pro validaci numerického modelovaní obdobných objektů. Součástí příspěvku je i proměření teplotních a rychlostních polí nad zdrojem tepla, což bude použito jako okrajové podmínky pro otopná tělesa numerickém modelování pomocí CFD.",
 address="Technická univerzita vo Zvolene",
 booktitle="XXIII. mezinárodná vedevká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky. Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie",
 chapter="17520",
 institution="Technická univerzita vo Zvolene",
 year="2004",
 month="june",
 pages="63",
 publisher="Technická univerzita vo Zvolene",
 type="conference paper"
}