Detail publikace

Diafragmový výboj Praktiku z plazmochemie

Krčma, F., Stará, Z.

Originální název

Diaphragm Discharge in Practical Plasma-Chemistry Exercises

Český název

Diafragmový výboj Praktiku z plazmochemie

Anglický název

Diaphragm Discharge in Practical Plasma-Chemistry Exercises

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This contribution describes one of our practical exercises included in the course of the plasma chemistry. In this exercise, physical and chemical processes in low temperature plasmas are applied and shown in praxis. The task is focused on the processes taking place in water solutions during the diaphragm discharge treatment. We present two practical parts illustrating two plasma-chemical processes initiated by such discharge. Various chemical active species such as radicals, ions or molecules are produced by the discharge. They could subsequently caused destruction of compounds dissolved in water. In the first part, generation of the hydrogen peroxide by the discharge is measured, the second part is focused on the destruction of various organic compounds (especially dyes) dissolved in water. The work is prepared for the duration of about 120 minutes.

Český abstrakt

Příspěvek popisuje jedno ze cvičení zahrnutých do kurzu z plazmochemie. V tomto cvičení jsou aplikovány a ukázány v praxi fyzikální i chemické procesy v nízkoteplotním plazmatu. Úloha je zaměřena na procesy probíhající ve vodných roztocích během diafragmového výboje. Zde představujeme dvě části osvětlující dva plazmochemické procesy iniciované tímto výbojem, v němž jsou generovány různé chemicky aktivní částice jako jsou radikály, ionty či molekuly. Tyto částice následně způsobují destrukci organických sloučenin rozpuštěných ve vodě. V první části úlohy se sleduje generace peroxidu vodíku výbojem, druhá část je zaměřena na rozklad různých organických sloučenin (zejména barviv) rozpuštěných ve vodě. Celková doba trvání obou úloh nepřesahuje 120 minut.

Anglický abstrakt

This contribution describes one of our practical exercises included in the course of the plasma chemistry. In this exercise, physical and chemical processes in low temperature plasmas are applied and shown in praxis. The task is focused on the processes taking place in water solutions during the diaphragm discharge treatment. We present two practical parts illustrating two plasma-chemical processes initiated by such discharge. Various chemical active species such as radicals, ions or molecules are produced by the discharge. They could subsequently caused destruction of compounds dissolved in water. In the first part, generation of the hydrogen peroxide by the discharge is measured, the second part is focused on the destruction of various organic compounds (especially dyes) dissolved in water. The work is prepared for the duration of about 120 minutes.

Rok RIV

2004

Vydáno

11.11.2004

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

80-7355-024-5

Kniha

Proceedings of New Trends in Physics

Strany od

330

Strany do

333

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT17257,
 author="František {Krčma} and Zdenka {Kozáková}",
 title="Diaphragm Discharge in Practical Plasma-Chemistry Exercises",
 annote="This contribution describes one of our practical exercises included in the course of the plasma chemistry. In this exercise, physical and chemical processes in low temperature plasmas are applied and shown in praxis. The task is focused on the processes taking place in water solutions during the diaphragm discharge treatment. We present two practical parts illustrating two plasma-chemical processes initiated by such discharge. Various chemical active species such as radicals, ions or molecules are produced by the discharge. They could subsequently caused destruction of compounds dissolved in water. In the first part, generation of the hydrogen peroxide by the discharge is measured, the second part is focused on the destruction of various organic compounds (especially dyes) dissolved in water. The work is prepared for the duration of about 120 minutes.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="Proceedings of New Trends in Physics",
 chapter="17257",
 institution="VUT v Brně",
 year="2004",
 month="november",
 pages="330",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}