Detail publikace

MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH ENTROPY ALLOY TiC REINFORCED IN-SITU COMPOSITE

MORAVČÍK, I. ČÍŽEK, J. DLOUHÝ, I.

Originální název

MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH ENTROPY ALLOY TiC REINFORCED IN-SITU COMPOSITE

Anglický název

MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH ENTROPY ALLOY TiC REINFORCED IN-SITU COMPOSITE

Jazyk

en

Originální abstrakt

Předkládaná práce je zaměřena na syntézu inequiatomické slitiny s vysokou entropií AlCoCrFeNiTi0.5 (HEA) s kompozitní strukturou vyztuženou nanočásticemi TiC. Počáteční slitina byla připravena mechanickým legováním (MA) v planetovém kulovém mlýnu, zhutněna slinováním pomocí jiskrového plazmatu (SPS) a tepelně zpracována, aby se získala lepší mikrostruktura. Byla zkoumána mikrostruktura a mechanické chování kompaktů SPS-ed před a po tepelném zpracování. Hromadné vzorky byly složeny z nanozrnné směsi pevného roztoku FCC, uspořádané fáze BCC a nanočástic TiC vytvořených in situ. Byla měřena vysoká tvrdost 803 HV a 564 HV slitiny ve stavu SPS-ed a tepelně zpracovaném, přičemž pevnost v ohybu druhé slitiny dosahovala hodnoty 2 GPa. Ukázalo se, že lze dosáhnout výroby TiC vyztužených HEA nanokompozitů s vynikajícími mechanickými vlastnostmi.

Anglický abstrakt

Předkládaná práce je zaměřena na syntézu inequiatomické slitiny s vysokou entropií AlCoCrFeNiTi0.5 (HEA) s kompozitní strukturou vyztuženou nanočásticemi TiC. Počáteční slitina byla připravena mechanickým legováním (MA) v planetovém kulovém mlýnu, zhutněna slinováním pomocí jiskrového plazmatu (SPS) a tepelně zpracována, aby se získala lepší mikrostruktura. Byla zkoumána mikrostruktura a mechanické chování kompaktů SPS-ed před a po tepelném zpracování. Hromadné vzorky byly složeny z nanozrnné směsi pevného roztoku FCC, uspořádané fáze BCC a nanočástic TiC vytvořených in situ. Byla měřena vysoká tvrdost 803 HV a 564 HV slitiny ve stavu SPS-ed a tepelně zpracovaném, přičemž pevnost v ohybu druhé slitiny dosahovala hodnoty 2 GPa. Ukázalo se, že lze dosáhnout výroby TiC vyztužených HEA nanokompozitů s vynikajícími mechanickými vlastnostmi.

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT169985,
 author="Igor {Moravčík} and Jan {Čížek} and Ivo {Dlouhý}",
 title="MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH ENTROPY ALLOY TiC REINFORCED IN-SITU COMPOSITE",
 annote="Předkládaná práce je zaměřena na syntézu inequiatomické slitiny s vysokou entropií AlCoCrFeNiTi0.5 (HEA) s kompozitní strukturou vyztuženou nanočásticemi TiC. Počáteční slitina byla připravena mechanickým legováním (MA) v planetovém kulovém mlýnu, zhutněna slinováním pomocí jiskrového plazmatu (SPS) a tepelně zpracována, aby se získala lepší mikrostruktura. Byla zkoumána mikrostruktura a mechanické chování kompaktů SPS-ed před a po tepelném zpracování. Hromadné vzorky byly složeny z nanozrnné směsi pevného roztoku FCC, uspořádané fáze BCC a nanočástic TiC vytvořených in situ. Byla měřena vysoká tvrdost 803 HV a 564 HV slitiny ve stavu SPS-ed a tepelně zpracovaném, přičemž pevnost v ohybu druhé slitiny dosahovala hodnoty 2 GPa. Ukázalo se, že lze dosáhnout výroby TiC vyztužených HEA nanokompozitů s vynikajícími mechanickými vlastnostmi.",
 address="TANGER Ltd.",
 booktitle="27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS (METAL 2018)",
 chapter="169985",
 howpublished="online",
 institution="TANGER Ltd.",
 year="2018",
 month="may",
 pages="1635--1640",
 publisher="TANGER Ltd.",
 type="conference paper"
}