Detail publikace

Návrh alternativních způsobů větrání kabin osobních automobilů s využitím metod numerických simulací

ŠÍP, J. POKORNÝ, J. FIŠER, J. LÍZAL, F. JÍCHA, M.

Originální název

Návrh alternativních způsobů větrání kabin osobních automobilů s využitím metod numerických simulací

Český název

Návrh alternativních způsobů větrání kabin osobních automobilů s využitím metod numerických simulací

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Výpočtová mechanika tekutin (CFD) byla použita pro hodnocení návrhů nových způsobů distribuce vzduchu v kabině automobilu z hlediska tepelného komfortu. Konkrétně byly nastaveny letní podmínky, které zahrnují solární záření. Celkem byly použity tři různé způsoby distribuce vzduchu, konkrétně šlo o přívod vzduchu vyústkami na palubní desce, pod sedadly a velkoplošnými stropními vyústkami. Byl využit komerční software Star-CCM+ 2019.2 (Siemens) a časově závislá RANS metoda modelování turbulence. Diagramy komfortních zón pro jednotlivé režimy větrání byly vyhodnoceny na základě vypočtené ekvivalentní teploty dle ISO 14505-2. Jako optimální varianta pro zajištění tepelné pohody v testovaných podmínkách uvnitř kabiny automobilu se jeví použití velkoplošných stropních vyústek.

Český abstrakt

Výpočtová mechanika tekutin (CFD) byla použita pro hodnocení návrhů nových způsobů distribuce vzduchu v kabině automobilu z hlediska tepelného komfortu. Konkrétně byly nastaveny letní podmínky, které zahrnují solární záření. Celkem byly použity tři různé způsoby distribuce vzduchu, konkrétně šlo o přívod vzduchu vyústkami na palubní desce, pod sedadly a velkoplošnými stropními vyústkami. Byl využit komerční software Star-CCM+ 2019.2 (Siemens) a časově závislá RANS metoda modelování turbulence. Diagramy komfortních zón pro jednotlivé režimy větrání byly vyhodnoceny na základě vypočtené ekvivalentní teploty dle ISO 14505-2. Jako optimální varianta pro zajištění tepelné pohody v testovaných podmínkách uvnitř kabiny automobilu se jeví použití velkoplošných stropních vyústek.

Klíčová slova

Výpočtová mechanika tekutin, tepelný komfort, automobilová kabina

Vydáno

05.11.2020

Místo

Brno

ISBN

978-80-907423-1-4

Kniha

Simulace budov a techniky prostředí

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT167762,
  author="Jan {Šíp} and Jan {Pokorný} and Jan {Fišer} and František {Lízal} and Miroslav {Jícha}",
  title="Návrh alternativních způsobů větrání kabin osobních automobilů s využitím metod numerických simulací",
  annote="Výpočtová mechanika tekutin (CFD) byla použita pro hodnocení návrhů nových způsobů distribuce vzduchu v kabině automobilu z hlediska tepelného komfortu. Konkrétně byly nastaveny letní podmínky, které zahrnují solární záření. Celkem byly použity tři různé způsoby distribuce vzduchu, konkrétně šlo o přívod vzduchu vyústkami na palubní desce, pod sedadly a velkoplošnými stropními vyústkami. Byl využit komerční software Star-CCM+ 2019.2 (Siemens) a časově závislá RANS metoda modelování turbulence. Diagramy komfortních zón pro jednotlivé režimy větrání byly vyhodnoceny na základě vypočtené ekvivalentní teploty dle ISO 14505-2. Jako optimální varianta pro zajištění tepelné pohody v testovaných podmínkách uvnitř kabiny automobilu se jeví použití velkoplošných stropních vyústek.",
  booktitle="Simulace budov a techniky prostředí",
  chapter="167762",
  howpublished="online",
  year="2020",
  month="november"
}