Detail publikace

Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie na malých ČOV do 2000 EO

HOFERKOVÁ, L. HOLBA, M. MATYSÍKOVÁ, J. MACHÁČEK, J. PĚCHA, J. BÁTORA, B. PTÁČEK, M. RADIL, L.

Originální název

Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie na malých ČOV do 2000 EO

Český název

Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie na malých ČOV do 2000 EO

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem výzkumného projektu je posouzení spotřeby elektrické energie čistíren odpadních vod a navržení strategií pro úsporu energie na malých čistírnách odpadních vod (ČOV) do 2000 ekvivalentních obyvatel (EO). Prezentována je případová studie vybrané ČOV. Pro reálné posouzení a aplikaci byla vybrána ČOV o velikosti 1500 EO, kde byl proveden energetický a technologický audit, na jehož základě byly doporučeny úpravy vedoucí k energetickým úsporám v provozu. Článek popisuje současný stav před rekonstrukcí.

Český abstrakt

Cílem výzkumného projektu je posouzení spotřeby elektrické energie čistíren odpadních vod a navržení strategií pro úsporu energie na malých čistírnách odpadních vod (ČOV) do 2000 ekvivalentních obyvatel (EO). Prezentována je případová studie vybrané ČOV. Pro reálné posouzení a aplikaci byla vybrána ČOV o velikosti 1500 EO, kde byl proveden energetický a technologický audit, na jehož základě byly doporučeny úpravy vedoucí k energetickým úsporám v provozu. Článek popisuje současný stav před rekonstrukcí.

Klíčová slova

čistírna odpadních vod, energeticky úsporné stroje a zařízení, energetické úspory, odpadní vody, optimalizace procesů ČOV, řídící systém

Vydáno

20.09.2019

ISSN

2694-7013

Periodikum

Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení

Stát

CZ

Strany od

499

Strany do

502

Strany počet

4

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT163245,
  author="Lenka {Hoferková} and Marek {Holba} and Jana {Matysíková} and Jan {Macháček} and Jiří {Pěcha} and Branislav {Bátora} and Michal {Ptáček} and Lukáš {Radil}",
  title="Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie na malých ČOV do 2000 EO",
  annote="Cílem výzkumného projektu je posouzení spotřeby elektrické energie čistíren odpadních vod a navržení strategií pro úsporu energie na malých čistírnách odpadních vod (ČOV) do 2000 ekvivalentních obyvatel (EO). 
Prezentována je případová studie vybrané ČOV. Pro reálné posouzení a aplikaci byla vybrána ČOV o velikosti 1500 EO, kde byl proveden energetický a technologický audit, na jehož základě byly doporučeny úpravy vedoucí k energetickým úsporám v provozu. Článek popisuje současný stav před rekonstrukcí.",
  chapter="163245",
  howpublished="online",
  year="2019",
  month="september",
  pages="499--502"
}