Detail publikace

Vylepšení vlastností forsteritové keramiky přidáním elektrárenského popílku

NGUYEN, M. SOKOLÁŘ, R.

Originální název

Vylepšení vlastností forsteritové keramiky přidáním elektrárenského popílku

Český název

Vylepšení vlastností forsteritové keramiky přidáním elektrárenského popílku

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Žáruvzdorná forsteritová keramika se převážně využívá v cementářském a metalurgickém průmyslu jako vyzdívka rotačních a metalurgických pecí pro svou vysokou žáruvzdornost až 1850 °C. Další významnou vlastností forsteritu je jeho koeficient délkové teplotní roztažnosti, díky kterému se využívá v elektrotechnickém průmyslu pro spojení keramiky s kovem. Přidání oxidu hlinitého do surovinové směsi vede ke vzniku hořečnato-hlinitého spinelu (MgO·Al2O3), který zlepšuje slinování a mechanické vlastnosti forsteritové keramiky. Levným zdrojem oxidu hlinitého je elektrárenský popílek. Využití popílku, jež je sekundárním energetickým produktem uhelných elektráren, je důležité pro životní prostředí a udržitelný rozvoj. Tento článek se zabývá vlivem popílku v surovinové směsi na výsledné vlastnosti vypálené žáruvzdorné spinel-forsteritové keramiky v porovnání s čistou žárovzdornou forsteritovou keramikou. Rentgenová difrakční analýza byla použita pro stanovení mineralogického složení a rastrovací elektronový mikroskop (SEM) pro stanovení morfologie krystalických fází. Na vypálených zkušebních vzorcích byla také stanovena žáruvzdornost, únosnost v žáru, odolnost proti změnám teplot, nasákavost, pórovitost, koeficient délkové teplotní roztažnosti a pevnost v tahu za ohybu. Výsledky zkoušek ukázaly, že přítomnost hořečnato-hlinitého spinelu zlepšila slinování, objemovou hmotnost, mikrostrukturu, odolnost proti změnám teplot a mechanické vlastnosti v porovnání s čistou forsteritovou žáruvzdornou keramikou.

Český abstrakt

Žáruvzdorná forsteritová keramika se převážně využívá v cementářském a metalurgickém průmyslu jako vyzdívka rotačních a metalurgických pecí pro svou vysokou žáruvzdornost až 1850 °C. Další významnou vlastností forsteritu je jeho koeficient délkové teplotní roztažnosti, díky kterému se využívá v elektrotechnickém průmyslu pro spojení keramiky s kovem. Přidání oxidu hlinitého do surovinové směsi vede ke vzniku hořečnato-hlinitého spinelu (MgO·Al2O3), který zlepšuje slinování a mechanické vlastnosti forsteritové keramiky. Levným zdrojem oxidu hlinitého je elektrárenský popílek. Využití popílku, jež je sekundárním energetickým produktem uhelných elektráren, je důležité pro životní prostředí a udržitelný rozvoj. Tento článek se zabývá vlivem popílku v surovinové směsi na výsledné vlastnosti vypálené žáruvzdorné spinel-forsteritové keramiky v porovnání s čistou žárovzdornou forsteritovou keramikou. Rentgenová difrakční analýza byla použita pro stanovení mineralogického složení a rastrovací elektronový mikroskop (SEM) pro stanovení morfologie krystalických fází. Na vypálených zkušebních vzorcích byla také stanovena žáruvzdornost, únosnost v žáru, odolnost proti změnám teplot, nasákavost, pórovitost, koeficient délkové teplotní roztažnosti a pevnost v tahu za ohybu. Výsledky zkoušek ukázaly, že přítomnost hořečnato-hlinitého spinelu zlepšila slinování, objemovou hmotnost, mikrostrukturu, odolnost proti změnám teplot a mechanické vlastnosti v porovnání s čistou forsteritovou žáruvzdornou keramikou.

Klíčová slova

Forsterit, spinel, popílek, žáruvzdorná keramika, slinování

Vydáno

23.01.2020

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-73-8

Kniha

Juniorstav 2020 Sborník příspěvků

Číslo edice

1

Strany od

632

Strany do

638

Strany počet

7

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT161651,
 author="Martin {Nguyen} and Radomír {Sokolář}",
 title="Vylepšení vlastností forsteritové keramiky přidáním elektrárenského popílku",
 annote="Žáruvzdorná forsteritová keramika se převážně využívá v cementářském a metalurgickém průmyslu jako vyzdívka rotačních a metalurgických pecí pro svou vysokou žáruvzdornost až 1850 °C. Další významnou vlastností forsteritu je jeho koeficient délkové teplotní roztažnosti, díky kterému se využívá v elektrotechnickém průmyslu pro spojení keramiky s kovem. Přidání oxidu hlinitého do surovinové směsi vede ke vzniku hořečnato-hlinitého spinelu (MgO·Al2O3), který zlepšuje slinování a mechanické vlastnosti forsteritové keramiky. Levným zdrojem oxidu hlinitého je elektrárenský popílek. Využití popílku, jež je sekundárním energetickým produktem uhelných elektráren, je důležité pro životní prostředí a udržitelný rozvoj. Tento článek se zabývá vlivem popílku v surovinové směsi na výsledné vlastnosti vypálené žáruvzdorné spinel-forsteritové keramiky v porovnání s čistou žárovzdornou forsteritovou keramikou.
Rentgenová difrakční analýza byla použita pro stanovení mineralogického složení a rastrovací elektronový mikroskop (SEM) pro stanovení morfologie krystalických fází. Na vypálených zkušebních vzorcích byla také stanovena žáruvzdornost, únosnost v žáru, odolnost proti změnám teplot, nasákavost, pórovitost, koeficient délkové teplotní roztažnosti a pevnost v tahu za ohybu. Výsledky zkoušek ukázaly, že přítomnost hořečnato-hlinitého spinelu zlepšila slinování, objemovou hmotnost, mikrostrukturu, odolnost proti změnám teplot a mechanické vlastnosti v porovnání s čistou forsteritovou žáruvzdornou keramikou.
",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Juniorstav 2020
Sborník příspěvků",
 chapter="161651",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2020",
 month="january",
 pages="632--638",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební"
}