Detail publikace

Příklady spolupráce Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně v rámci projektů aplikovaného výzkumu

ŠTRBA, M. KARMAZÍNOVÁ, M. PILGR, M. BARNAT, J. BAJER, M. VILD, M.

Originální název

Příklady spolupráce Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně v rámci projektů aplikovaného výzkumu

Český název

Příklady spolupráce Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně v rámci projektů aplikovaného výzkumu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek popisuje některé příklady spolupráce Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně s firmami z praxe, které se řešily v posledních letech v rámci projektů aplikovaného výzkumu pod záštitou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu. Vybrané příklady ukazují využití experimentů při navrhování a stanovování únosnosti styčníků a konstrukčních detailů, jakož i celých konstrukcí, například v případě nově navrhovaného typu ocelové příhradové provizorní lávky pro pěší. Jsou zde zahrnuty také příklady použití moderních materiálů, FRP kompozitů, ať už samostatně, nebo v kombinaci s ocelí, či některé typy kotevních prvků za specifických podmínek (např. při nízkých teplotách).

Český abstrakt

Článek popisuje některé příklady spolupráce Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně s firmami z praxe, které se řešily v posledních letech v rámci projektů aplikovaného výzkumu pod záštitou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu. Vybrané příklady ukazují využití experimentů při navrhování a stanovování únosnosti styčníků a konstrukčních detailů, jakož i celých konstrukcí, například v případě nově navrhovaného typu ocelové příhradové provizorní lávky pro pěší. Jsou zde zahrnuty také příklady použití moderních materiálů, FRP kompozitů, ať už samostatně, nebo v kombinaci s ocelí, či některé typy kotevních prvků za specifických podmínek (např. při nízkých teplotách).

Klíčová slova

projkety aplikovaného výzkumu, ocelová provizorní lávka pro pěší, kotevní prvky, FRP kompozity

Vydáno

16.08.2019

Nakladatel

TU Košice , SvF, ÚIS

Místo

Slovenská republika

ISBN

978-80-553-3388-5

Kniha

44. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií

Číslo edice

1

Strany od

163

Strany do

172

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT161588,
 author="Michal {Štrba} and Marcela {Karmazínová} and Milan {Pilgr} and Jan {Barnat} and Miroslav {Bajer} and Martin {Vild}",
 title="Příklady spolupráce Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně v rámci projektů aplikovaného výzkumu",
 annote="Článek popisuje některé příklady spolupráce Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně s firmami z praxe, které se řešily v posledních letech v rámci projektů aplikovaného výzkumu pod záštitou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu. Vybrané příklady ukazují využití experimentů při navrhování a stanovování únosnosti styčníků a konstrukčních detailů, jakož i celých konstrukcí, například v případě nově navrhovaného typu ocelové příhradové provizorní lávky pro pěší. Jsou zde zahrnuty také příklady použití moderních materiálů, FRP kompozitů, ať už samostatně, nebo v kombinaci s ocelí, či některé typy kotevních prvků za specifických podmínek (např. při nízkých teplotách).",
 address="TU Košice , SvF, ÚIS",
 booktitle="44. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií",
 chapter="161588",
 howpublished="print",
 institution="TU Košice , SvF, ÚIS",
 year="2019",
 month="august",
 pages="163--172",
 publisher="TU Košice , SvF, ÚIS",
 type="conference paper"
}