Detail publikace

PROJEKT S-CODE: NOVÉ KONCEPTY VÝHYBEK

RAIF, L. PLÁŠEK, O. KOMÁREK, M. MAREK, T. MAJER, Z.

Originální název

PROJEKT S-CODE: NOVÉ KONCEPTY VÝHYBEK

Český název

PROJEKT S-CODE: NOVÉ KONCEPTY VÝHYBEK

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V průběhu řešení projektu S-CODE (Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation) bylo vytvořeno vícero konceptů výhybek nové generace, které jsou dále rozvíjeny. Pro bližší seznámení byly pro tento příspěvek vybrány dva z nich, které jsou detailněji řešeny ve společnosti DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. a na VUT v Brně. Jedná se zejména o koncept výhybky „Single Slender Switch” a „Vehicle Based Switch”. Původní myšlenka konceptu „Single Slender Switch” se vyznačovala použitím pouze jednoho pohyblivého dílu („jazyka“) jdoucího přes celou výhybku, který plní i funkci pohyblivé srdcovky. Motivací je snížení počtu pohyblivých dílů a zjednodušení výměny dílu při údržbě. Koncept ale vyžaduje komplexnější systém přestavování a rovněž řešení celé řady dalších technických problémů, které se výměnové části nepodařilo překonat. Nicméně návrh srdcovkové části tohoto konceptu byl použit pro další rozpracování. Druhý koncept „Vehicle Based Switch” řeší možnost výroby celé výhybky jako kompletně pevné bez jakýchkoliv pohyblivých dílů, přitom přestavné zařízení je přeneseno na vozidlo. Tento koncept se vyznačuje díky pevné výhybce velmi nízkými nároky na údržbu v trati. V tomto případě jsou uvažovány dvě varianty provedení – buď může být použitý stávající koncept kola s okolkem a kolejnice, u kterého je očekáváno jistá možnost přechodné fáze, nebo zcela nový železniční systém se změnou paradigmatu železničního systému, kdy je zaměněn profil kola a kolejnice, čímž lze ve výhybce eliminovat veškerá místa přerušené pojížděné plochy kolejnic, což povede ke snížení dynamického namáhání.

Český abstrakt

V průběhu řešení projektu S-CODE (Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation) bylo vytvořeno vícero konceptů výhybek nové generace, které jsou dále rozvíjeny. Pro bližší seznámení byly pro tento příspěvek vybrány dva z nich, které jsou detailněji řešeny ve společnosti DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. a na VUT v Brně. Jedná se zejména o koncept výhybky „Single Slender Switch” a „Vehicle Based Switch”. Původní myšlenka konceptu „Single Slender Switch” se vyznačovala použitím pouze jednoho pohyblivého dílu („jazyka“) jdoucího přes celou výhybku, který plní i funkci pohyblivé srdcovky. Motivací je snížení počtu pohyblivých dílů a zjednodušení výměny dílu při údržbě. Koncept ale vyžaduje komplexnější systém přestavování a rovněž řešení celé řady dalších technických problémů, které se výměnové části nepodařilo překonat. Nicméně návrh srdcovkové části tohoto konceptu byl použit pro další rozpracování. Druhý koncept „Vehicle Based Switch” řeší možnost výroby celé výhybky jako kompletně pevné bez jakýchkoliv pohyblivých dílů, přitom přestavné zařízení je přeneseno na vozidlo. Tento koncept se vyznačuje díky pevné výhybce velmi nízkými nároky na údržbu v trati. V tomto případě jsou uvažovány dvě varianty provedení – buď může být použitý stávající koncept kola s okolkem a kolejnice, u kterého je očekáváno jistá možnost přechodné fáze, nebo zcela nový železniční systém se změnou paradigmatu železničního systému, kdy je zaměněn profil kola a kolejnice, čímž lze ve výhybce eliminovat veškerá místa přerušené pojížděné plochy kolejnic, což povede ke snížení dynamického namáhání.

Klíčová slova

železniční stavby, železniční svršek, výhybky a výhybkové konstrukce

Vydáno

17.09.2019

Nakladatel

VTS pri Žilinskej univerzite v Žiline

Místo

Žilina, Slovenská republika

ISBN

978-80-89276-59-2

Kniha

Súčasné problémy v kolajových vozidlách - PRORAIL 2019. Diel II.

Číslo edice

1

Strany od

155

Strany do

162

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT161425,
 author="Lukáš {Raif} and Otto {Plášek} and Miroslav {Komárek} and Tomáš {Marek} and Zdeněk {Majer}",
 title="PROJEKT S-CODE: NOVÉ KONCEPTY VÝHYBEK",
 annote="V průběhu řešení projektu S-CODE (Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation) bylo vytvořeno vícero konceptů výhybek nové generace, které jsou dále rozvíjeny. Pro bližší seznámení byly pro tento příspěvek vybrány dva z nich, které jsou detailněji řešeny ve společnosti DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. a na VUT v Brně. Jedná se zejména o koncept výhybky „Single Slender Switch” a „Vehicle Based Switch”. Původní myšlenka konceptu „Single Slender Switch” se vyznačovala použitím pouze jednoho pohyblivého dílu („jazyka“) jdoucího přes celou výhybku, který plní i funkci pohyblivé srdcovky. Motivací je snížení počtu pohyblivých dílů a zjednodušení výměny dílu při údržbě. Koncept ale vyžaduje komplexnější systém přestavování a rovněž řešení celé řady dalších technických problémů, které se výměnové části nepodařilo překonat. Nicméně návrh srdcovkové části tohoto konceptu byl použit pro další rozpracování. Druhý koncept „Vehicle Based Switch” řeší možnost výroby celé výhybky jako kompletně pevné bez jakýchkoliv pohyblivých dílů, přitom přestavné zařízení je přeneseno na vozidlo. Tento koncept se vyznačuje díky pevné výhybce velmi nízkými nároky na údržbu v trati. V tomto případě jsou uvažovány dvě varianty provedení – buď může být použitý stávající koncept kola s okolkem a kolejnice, u kterého je očekáváno jistá možnost přechodné fáze, nebo zcela nový železniční systém se změnou paradigmatu železničního systému, kdy je zaměněn profil kola a kolejnice, čímž lze ve výhybce eliminovat veškerá místa přerušené pojížděné plochy kolejnic, což povede ke snížení dynamického namáhání.",
 address="VTS pri Žilinskej univerzite v Žiline",
 booktitle="Súčasné problémy v kolajových vozidlách - PRORAIL 2019. Diel II.",
 chapter="161425",
 howpublished="print",
 institution="VTS pri Žilinskej univerzite v Žiline",
 year="2019",
 month="september",
 pages="155--162",
 publisher="VTS pri Žilinskej univerzite v Žiline",
 type="conference paper"
}