Detail publikace

Statistické hodnocení vybraných provozních veličin mřížové sítě NN

PTÁČEK, M. VYČÍTAL, V. VACULÍK, J.

Originální název

Statistické hodnocení vybraných provozních veličin mřížové sítě NN

Český název

Statistické hodnocení vybraných provozních veličin mřížové sítě NN

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek provádí komplexní statistické hodnocení dat vybraných provozních veličin mřížové distribuční sítě získaných z instalovaného dlouhodobého měření na sekundární straně jednotlivých transformátorů 22/0,4 kV. Vzhledem k tomu, že hodnocená městská síť je řazena mezi kritickou energetickou infrastrukturu, je statistická analýza jejího provozu provedena nad anonymizovanými daty. Konkrétně jsou předmětem hodnocení vývoje činného výkonu a jalového výkonu, dodržení standardizovaných tolerancí napětí nebo naplnění základních provozních kritérií, a to napříč DS vč. porovnání provozních stavů pro pracovní dny a víkendy. Příspěvek také poukazuje na technické nedostatky plynoucí z provedení současného měření a doprovázející postprocessing dat.

Český abstrakt

Příspěvek provádí komplexní statistické hodnocení dat vybraných provozních veličin mřížové distribuční sítě získaných z instalovaného dlouhodobého měření na sekundární straně jednotlivých transformátorů 22/0,4 kV. Vzhledem k tomu, že hodnocená městská síť je řazena mezi kritickou energetickou infrastrukturu, je statistická analýza jejího provozu provedena nad anonymizovanými daty. Konkrétně jsou předmětem hodnocení vývoje činného výkonu a jalového výkonu, dodržení standardizovaných tolerancí napětí nebo naplnění základních provozních kritérií, a to napříč DS vč. porovnání provozních stavů pro pracovní dny a víkendy. Příspěvek také poukazuje na technické nedostatky plynoucí z provedení současného měření a doprovázející postprocessing dat.

Klíčová slova

distribuční síť; mřížová topologie; monitoring; postprocessing

Vydáno

05.11.2019

Nakladatel

EGC České Budějovice

Místo

České Budějovice

ISBN

978-80-905014-8-5

Kniha

Sborník ČK CIRED 2019

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

14

Strany počet

14

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT159818,
 author="Michal {Ptáček} and Václav {Vyčítal} and Jan {Vaculík}",
 title="Statistické hodnocení vybraných provozních veličin mřížové sítě NN",
 annote="Příspěvek provádí komplexní statistické hodnocení dat vybraných provozních veličin mřížové distribuční sítě získaných z instalovaného dlouhodobého měření na sekundární straně jednotlivých transformátorů 22/0,4 kV. Vzhledem k tomu, že hodnocená městská síť je řazena mezi kritickou energetickou infrastrukturu, je statistická analýza jejího provozu provedena nad anonymizovanými daty. Konkrétně jsou předmětem hodnocení vývoje činného výkonu a jalového výkonu, dodržení standardizovaných tolerancí napětí nebo naplnění základních provozních kritérií, a to napříč DS vč. porovnání provozních stavů pro pracovní dny a víkendy. Příspěvek také poukazuje na technické nedostatky plynoucí z provedení současného měření a doprovázející postprocessing dat.",
 address="EGC České Budějovice",
 booktitle="Sborník ČK CIRED 2019",
 chapter="159818",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="EGC České Budějovice",
 year="2019",
 month="november",
 pages="1--14",
 publisher="EGC České Budějovice",
 type="conference paper"
}