Detail publikace

ZKOUMÁNÍ ZÁVISLOSTI VELIKOSTI AKUMULACE NA PARAMETRECH FVS, VČETNĚ ZÁTĚŽOVÉHO PROFILU

MAULE, P.

Originální název

ZKOUMÁNÍ ZÁVISLOSTI VELIKOSTI AKUMULACE NA PARAMETRECH FVS, VČETNĚ ZÁTĚŽOVÉHO PROFILU

Český název

ZKOUMÁNÍ ZÁVISLOSTI VELIKOSTI AKUMULACE NA PARAMETRECH FVS, VČETNĚ ZÁTĚŽOVÉHO PROFILU

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zaměřuje na prozkoumání vlivu velikosti akumulace při daných počátečních podmínkách – daném zátěžovém profilu, na výkonu fotovoltaického systému, popřípadě na odlišnosti akumulace a dosažení výše vlastní spotřeby. Cílem je zjistit, zda dnes platné dotace Nová zelená úsporám jsou nastaveny správně a efektivně a zda pro další dotační období by nebylo lepší provést změny hlavních parametrů pro spravedlivější a snadnější nastavení dotačního programu s ohledem na větší rozšíření počtu těchto ekologických výroben elektřiny.

Český abstrakt

Práce se zaměřuje na prozkoumání vlivu velikosti akumulace při daných počátečních podmínkách – daném zátěžovém profilu, na výkonu fotovoltaického systému, popřípadě na odlišnosti akumulace a dosažení výše vlastní spotřeby. Cílem je zjistit, zda dnes platné dotace Nová zelená úsporám jsou nastaveny správně a efektivně a zda pro další dotační období by nebylo lepší provést změny hlavních parametrů pro spravedlivější a snadnější nastavení dotačního programu s ohledem na větší rozšíření počtu těchto ekologických výroben elektřiny.

Klíčová slova

obnovitelné zdroje, fotovoltaické systémy, ekonomické vyhodnocení, vlliv akumulace, zátěžový profil,

Vydáno

04.12.2019

Místo

Liptovský Mikuláš 2019

ISBN

978-80-89456-36-9

Kniha

Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019

Strany od

93

Strany do

111

Strany počet

171

BibTex


@inproceedings{BUT159786,
  author="Petr {Maule}",
  title="ZKOUMÁNÍ ZÁVISLOSTI VELIKOSTI AKUMULACE NA PARAMETRECH FVS, VČETNĚ ZÁTĚŽOVÉHO PROFILU",
  annote="Práce se zaměřuje na prozkoumání vlivu velikosti akumulace při daných počátečních podmínkách – daném zátěžovém profilu, na výkonu fotovoltaického systému, popřípadě na odlišnosti akumulace a dosažení výše vlastní spotřeby. Cílem je zjistit, zda dnes platné dotace Nová zelená úsporám jsou nastaveny správně a efektivně a zda pro další dotační období by nebylo lepší provést změny hlavních parametrů pro spravedlivější a snadnější nastavení dotačního programu s ohledem na větší rozšíření počtu těchto ekologických výroben elektřiny.",
  booktitle="Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019",
  chapter="159786",
  howpublished="online",
  year="2019",
  month="december",
  pages="93--111",
  type="conference paper"
}