Detail publikace

Screening biotechnologického potenciálu vybraných zástupců rodu Geobacillus

KOUŘILOVÁ, X. PERNICOVÁ, I. OBRUČA, S.

Originální název

Screening biotechnologického potenciálu vybraných zástupců rodu Geobacillus

Český název

Screening biotechnologického potenciálu vybraných zástupců rodu Geobacillus

Typ

abstrakt

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Termofilní mikroorganismy dokáží přežívat a prospívat i za teplot, které jsou pro většinu mikroorganismů inhibiční či dokonce letální. Již dlouhou dobu jsou termofilové považovány za unikátní zdroj termostabilních látek, především enzymů. Nicméně v posledních několika málo letech se začíná o termofilních mikroorganismech uvažovat také jako o produkčních kulturách, protože vyšší kultivační teploty umožňují dosažení vyšší reakční rychlosti, vyšší rozpustnosti většiny chemikálií či snížení nároků na sterilitu procesu. Jedním ze zajímavých zástupců termofilních mikroorganismů jsou kmeny rodu Geobacillus, obecně se jedná o Gram-pozitivní fakultativně aerobní sporulující termofilní bakterie, které byly dlouho součástí rodu Bacillus a jejich taxonomické vyčlenění z tohoto rodu proběhlo relativně nedávno. V naší práci bylo vybráno 13 zástupců tohoto rodu a také taxonomicky blízky příbuzný zástupce rodu Saccharococcus. Bakterie vykazovaly schopnost produkce biosurfaktantů, enzymů, antimikrobiálních látek i organických kyselin. Nicméně schopnost produkce polyhydroxyalkanoátů nebyla prokázána.

Český abstrakt

Termofilní mikroorganismy dokáží přežívat a prospívat i za teplot, které jsou pro většinu mikroorganismů inhibiční či dokonce letální. Již dlouhou dobu jsou termofilové považovány za unikátní zdroj termostabilních látek, především enzymů. Nicméně v posledních několika málo letech se začíná o termofilních mikroorganismech uvažovat také jako o produkčních kulturách, protože vyšší kultivační teploty umožňují dosažení vyšší reakční rychlosti, vyšší rozpustnosti většiny chemikálií či snížení nároků na sterilitu procesu. Jedním ze zajímavých zástupců termofilních mikroorganismů jsou kmeny rodu Geobacillus, obecně se jedná o Gram-pozitivní fakultativně aerobní sporulující termofilní bakterie, které byly dlouho součástí rodu Bacillus a jejich taxonomické vyčlenění z tohoto rodu proběhlo relativně nedávno. V naší práci bylo vybráno 13 zástupců tohoto rodu a také taxonomicky blízky příbuzný zástupce rodu Saccharococcus. Bakterie vykazovaly schopnost produkce biosurfaktantů, enzymů, antimikrobiálních látek i organických kyselin. Nicméně schopnost produkce polyhydroxyalkanoátů nebyla prokázána.

Klíčová slova

termofilní mikroorganismy, biosurfaktanty, organické kyseliny, enzymy, antimikrobiální látky, polyhydroxyalkanoáty

Vydáno

06.06.2019

ISBN

978-80-210-9296-9

Kniha

XXVIII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2019

Číslo edice

1

Strany od

48

Strany do

48

Strany počet

1

BibTex


@misc{BUT158991,
 author="Xenie {Kouřilová} and Iva {Pernicová} and Stanislav {Obruča}",
 title="Screening biotechnologického potenciálu vybraných zástupců rodu Geobacillus",
 annote="Termofilní mikroorganismy dokáží přežívat a prospívat i za teplot, které jsou pro většinu mikroorganismů inhibiční či dokonce letální. Již dlouhou dobu jsou termofilové považovány za unikátní zdroj termostabilních látek, především enzymů. Nicméně v posledních několika málo letech se začíná o termofilních mikroorganismech uvažovat také jako o produkčních kulturách, protože vyšší kultivační teploty umožňují dosažení vyšší reakční rychlosti, vyšší rozpustnosti většiny chemikálií či snížení nároků na sterilitu procesu. Jedním ze zajímavých zástupců termofilních mikroorganismů jsou kmeny rodu Geobacillus, obecně se jedná o Gram-pozitivní fakultativně aerobní sporulující termofilní bakterie, které byly dlouho součástí rodu Bacillus a jejich taxonomické vyčlenění z tohoto rodu proběhlo relativně nedávno. V naší práci bylo vybráno 13 zástupců tohoto rodu a také taxonomicky blízky příbuzný zástupce rodu Saccharococcus. Bakterie vykazovaly schopnost produkce biosurfaktantů, enzymů, antimikrobiálních látek i organických kyselin. Nicméně schopnost produkce polyhydroxyalkanoátů nebyla prokázána.",
 booktitle="XXVIII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2019",
 chapter="158991",
 howpublished="print",
 year="2019",
 month="june",
 pages="48--48",
 type="abstract"
}