Detail publikace

Zesilování tlačených prutů pod zatížením

VILD, M. BAJER, M.

Originální název

Zesilování tlačených prutů pod zatížením

Český název

Zesilování tlačených prutů pod zatížením

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá zesilováním ocelových prutů namáhaných tlakovou silou pod zatížením. Při návrhu tlačených prutů náchylných ke vzpěru zesílených pod zatížením je třeba zohlednit vliv původního zatížení a svařování – reziduální napětí a přetvoření – na únosnost zesíleného prutu. Byly provedeny experimenty zesílení prutů tvaru průřezu H a L a bezešvých trubek. S jejich pomocí byly validovány numerické modely, které pomohly rozšířit počet vzorků pro statistické vyhodnocení. Je představena návrhová metoda stanovení únosnosti běžně používaných průřezů tlačených prutů zesílených pod zatížením. Analytická metoda poskytuje informace o přetvoření a pro stanovení únosnosti využívá modifikovaný součinitel imperfekce. Článek obsahuje také praktická doporučení pro návrh a provádění zesilování pod zatížením pomocí svařování.

Český abstrakt

Článek se zabývá zesilováním ocelových prutů namáhaných tlakovou silou pod zatížením. Při návrhu tlačených prutů náchylných ke vzpěru zesílených pod zatížením je třeba zohlednit vliv původního zatížení a svařování – reziduální napětí a přetvoření – na únosnost zesíleného prutu. Byly provedeny experimenty zesílení prutů tvaru průřezu H a L a bezešvých trubek. S jejich pomocí byly validovány numerické modely, které pomohly rozšířit počet vzorků pro statistické vyhodnocení. Je představena návrhová metoda stanovení únosnosti běžně používaných průřezů tlačených prutů zesílených pod zatížením. Analytická metoda poskytuje informace o přetvoření a pro stanovení únosnosti využívá modifikovaný součinitel imperfekce. Článek obsahuje také praktická doporučení pro návrh a provádění zesilování pod zatížením pomocí svařování.

Klíčová slova

Ocel; reziduální napětí; svar; tlačený prut; vzpěr; zesilování pod zatížením

Vydáno

22.02.2019

Nakladatel

Konstrukce Media, s.r.o.

Místo

Ostrava

ISSN

1803-8433

Periodikum

Konstrukce Media, s.r.o.

Ročník

2019

Číslo

1

Stát

CZ

Strany od

40

Strany do

43

Strany počet

4

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT155636,
 author="Martin {Vild} and Miroslav {Bajer}",
 title="Zesilování tlačených prutů pod zatížením",
 annote="Článek se zabývá zesilováním ocelových prutů namáhaných tlakovou silou pod zatížením. Při návrhu tlačených prutů náchylných ke vzpěru zesílených pod zatížením je třeba zohlednit vliv původního zatížení a svařování – reziduální napětí a přetvoření – na únosnost zesíleného prutu. Byly provedeny experimenty zesílení prutů tvaru průřezu H a L a bezešvých trubek. S jejich pomocí byly validovány numerické modely, které pomohly rozšířit počet vzorků pro statistické vyhodnocení. Je představena návrhová metoda stanovení únosnosti běžně používaných průřezů tlačených prutů zesílených pod zatížením. Analytická metoda poskytuje informace o přetvoření a pro stanovení únosnosti využívá modifikovaný součinitel imperfekce. Článek obsahuje také praktická doporučení pro návrh a provádění zesilování pod zatížením pomocí svařování.",
 address="Konstrukce Media, s.r.o.",
 chapter="155636",
 howpublished="print",
 institution="Konstrukce Media, s.r.o.",
 number="1",
 volume="2019",
 year="2019",
 month="february",
 pages="40--43",
 publisher="Konstrukce Media, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}