Detail publikace

Zajištění prostorové polohy a geometrických parametrů železniční koleje.

BUREŠ, J., SMETANA, J.

Originální název

Zajištění prostorové polohy a geometrických parametrů železniční koleje.

Český název

Zajištění prostorové polohy a geometrických parametrů železniční koleje.

Anglický název

Fixing Of Spatial Position And Geometric Parameters Of Railway Track

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem příspěvku je prezentovat možnosti dnešních moderních technologií geodetického měření pro zajištění prostorové polohy a geometrických parametrů železniční koleje s ohledem na požadavky přesnosti specifikované v technických předpisech. Prostorová poloha koleje musí být vztažena k zajišťovacím značkám. Zajišťovací značky určují prostorovou polohu koleje v souladu s projektovou dokumentací a jsou podkladem, jak pro provedení stavby a její převzetí, tak pro kontrolu a údržbu prostorové polohy koleje během provozu. V příspěvku budou prezentovány i praktické zkušenosti a specifika geodetických činností pro železniční stavby ve fázi jejich přípravy, projektování, realizace resp. údržby.

Český abstrakt

Cílem příspěvku je prezentovat možnosti dnešních moderních technologií geodetického měření pro zajištění prostorové polohy a geometrických parametrů železniční koleje s ohledem na požadavky přesnosti specifikované v technických předpisech. Prostorová poloha koleje musí být vztažena k zajišťovacím značkám. Zajišťovací značky určují prostorovou polohu koleje v souladu s projektovou dokumentací a jsou podkladem, jak pro provedení stavby a její převzetí, tak pro kontrolu a údržbu prostorové polohy koleje během provozu. V příspěvku budou prezentovány i praktické zkušenosti a specifika geodetických činností pro železniční stavby ve fázi jejich přípravy, projektování, realizace resp. údržby.

Anglický abstrakt

The aim of the contribution is to present the possibilities of modern contemporary geodetic measuring technologies for determination of the spatial position and geometric parameters of railway track, with regard to the accuracy demands as specified in the technologic prescriptions. The railway track spatial position must be related to the reference markers. The markers define the railway track 3D position in accordance with the design documentation, and they serve as reference for the construction works, for acceptance procedure, and also for check and maintenance in operational phase. In the paper the practical experience and specifics of geodetic surveys for the railway structures preparation, design and realisation phases as well as for maintenance are presented. Especially emphasized is the meaning of good quality setting out control network for the fixing markers measurement and maintenance.

Rok RIV

2005

Vydáno

05.09.2005

Nakladatel

Slovenský zvaz geodetov a kartografov

Místo

Bratislava

ISBN

80-969379-6-0

Kniha

Geodézia a kartografia v doprave

Číslo edice

1

Strany od

83

Strany do

91

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT15555,
 author="Jiří {Bureš}",
 title="Zajištění prostorové polohy a geometrických parametrů železniční koleje.",
 annote="Cílem příspěvku je prezentovat možnosti dnešních moderních technologií geodetického měření pro zajištění prostorové polohy a geometrických parametrů železniční koleje s ohledem na požadavky přesnosti specifikované v technických předpisech. Prostorová poloha koleje musí být vztažena k zajišťovacím značkám. Zajišťovací značky určují prostorovou polohu koleje v souladu s projektovou dokumentací a jsou podkladem, jak pro provedení stavby a její převzetí, tak pro kontrolu a údržbu prostorové polohy koleje během provozu. V příspěvku budou prezentovány i praktické zkušenosti a specifika geodetických činností pro železniční stavby ve fázi jejich přípravy, projektování, realizace resp. údržby.",
 address="Slovenský zvaz geodetov a kartografov",
 booktitle="Geodézia a kartografia v doprave",
 chapter="15555",
 institution="Slovenský zvaz geodetov a kartografov",
 year="2005",
 month="september",
 pages="83--91",
 publisher="Slovenský zvaz geodetov a kartografov",
 type="conference paper"
}