Detail publikace

Rekonstrukce reálné a imaginární složky admitance válcového modelu pomocí elektrické impedanční tomografie

DUŠEK, J. MIKULKA, J. PAŘÍLKOVÁ, J. MŰNSTEROVÁ, Z.

Originální název

Rekonstrukce reálné a imaginární složky admitance válcového modelu pomocí elektrické impedanční tomografie

Český název

Rekonstrukce reálné a imaginární složky admitance válcového modelu pomocí elektrické impedanční tomografie

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek pojednává o experimentálním měření a rekonstrukci komplexní konduktivity pomocí elektrické impedanční tomografie. První kapitola zahrnuje stručný úvod do proble-matiky. V následující kapitole je popsán kompletní elektrodový model, princip dopředné a inverzní úlohy včetně účelové funkce řešené Gauss-Newtonovou iterační metodou a vliv regularizace účelové funkce. Kromě algoritmu je specifikováno prostředí 16 elektrodového tomografu včetně konceptu měřicího zapojení a simulační prostředí pro rekonstrukci. V experimentální části jsou uvedena měřená napětí a fáze pro homogenní a nehomogenní rozložení konduktivity uvnitř tomografu. Z měřených hodnot napětí a fáze byla provedena rekonstrukce obrazu reálné a imaginární složky konduktivity. Jednotlivé složky byly vyhodnoceny a porovnány se skuteč-nou polohou vloženého prostředí s odlišnou konduktivitou. Z rekonstruovaných obrazů je zřejmé, že pozici nehomogenity lépe určuje reálná složka konduktivity.

Český abstrakt

Tento článek pojednává o experimentálním měření a rekonstrukci komplexní konduktivity pomocí elektrické impedanční tomografie. První kapitola zahrnuje stručný úvod do proble-matiky. V následující kapitole je popsán kompletní elektrodový model, princip dopředné a inverzní úlohy včetně účelové funkce řešené Gauss-Newtonovou iterační metodou a vliv regularizace účelové funkce. Kromě algoritmu je specifikováno prostředí 16 elektrodového tomografu včetně konceptu měřicího zapojení a simulační prostředí pro rekonstrukci. V experimentální části jsou uvedena měřená napětí a fáze pro homogenní a nehomogenní rozložení konduktivity uvnitř tomografu. Z měřených hodnot napětí a fáze byla provedena rekonstrukce obrazu reálné a imaginární složky konduktivity. Jednotlivé složky byly vyhodnoceny a porovnány se skuteč-nou polohou vloženého prostředí s odlišnou konduktivitou. Z rekonstruovaných obrazů je zřejmé, že pozici nehomogenity lépe určuje reálná složka konduktivity.

Klíčová slova

elektrická impedanční tomografie; reálná a imaginární složka konduktivity; Gauss-Newtonova metoda; fázový posun signálu

Vydáno

30.04.2019

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

21

Číslo

2

Stát

CZ

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

URL

Dokumenty

BibTex


@article{BUT155478,
  author="Jan {Dušek} and Jan {Mikulka} and Jana {Pařílková} and Zuzana {Műnsterová}",
  title="Rekonstrukce reálné a imaginární složky admitance válcového modelu pomocí elektrické impedanční tomografie",
  annote="Tento článek pojednává o experimentálním měření a rekonstrukci komplexní konduktivity pomocí elektrické impedanční tomografie. První kapitola zahrnuje stručný úvod do proble-matiky. V následující kapitole je popsán kompletní elektrodový model, princip dopředné a inverzní úlohy včetně účelové funkce řešené Gauss-Newtonovou iterační metodou a vliv regularizace účelové funkce. Kromě algoritmu je specifikováno prostředí 16 elektrodového tomografu včetně konceptu měřicího zapojení a simulační prostředí pro rekonstrukci. V experimentální části jsou uvedena měřená napětí a fáze pro homogenní a nehomogenní rozložení konduktivity uvnitř tomografu. Z měřených hodnot napětí a fáze byla provedena rekonstrukce obrazu reálné a imaginární složky konduktivity. Jednotlivé složky byly vyhodnoceny a porovnány se skuteč-nou polohou vloženého prostředí s odlišnou konduktivitou. Z rekonstruovaných obrazů je zřejmé, že pozici nehomogenity lépe určuje reálná složka konduktivity.",
  chapter="155478",
  number="2",
  volume="21",
  year="2019",
  month="april",
  pages="1--7",
  type="journal article - other"
}