Detail publikace

Dvoufázový tok uvnitř effervescent trysky, vliv provozního režimu na stabilitu

JEDELSKÝ, J. OTÁHAL, J. JÍCHA, M.

Originální název

Dvoufázový tok uvnitř effervescent trysky, vliv provozního režimu na stabilitu

Český název

Dvoufázový tok uvnitř effervescent trysky, vliv provozního režimu na stabilitu

Anglický název

Two-phase flow inside effervescent atomizer - Influence of the operation conditions on flow stability

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Trysky typu effervescent umožňují generovat kvalitní sprej při poměrně nízkém tlaku provozních médií. V některých provozních režimech však vykazují sklon k nestabilnímu chování. V článku je popsána nová metodika měření nestabilit spreje založená na vyhodnocení tlakových fluktuací ve směšovací komoře trysky. Metoda je aplikována na jednoduchém modelu trysky, výsledky měření jsou analyzovány s ohledem na provozní režim trysky daný tlakem ve směšovací komoře a průtokem kapaliny.

Český abstrakt

Trysky typu effervescent umožňují generovat kvalitní sprej při poměrně nízkém tlaku provozních médií. V některých provozních režimech však vykazují sklon k nestabilnímu chování. V článku je popsána nová metodika měření nestabilit spreje založená na vyhodnocení tlakových fluktuací ve směšovací komoře trysky. Metoda je aplikována na jednoduchém modelu trysky, výsledky měření jsou analyzovány s ohledem na provozní režim trysky daný tlakem ve směšovací komoře a průtokem kapaliny.

Anglický abstrakt

Effervescent atomizer allows to generate spray of good quality at low fluid pressure. However there is possibility of unstable spray behavior for certain operation conditions there. Novel method for measurement of spray unsteadiness is described in presented paper. The method is based on the measurement of pressure fluctuations in the atomizer mixing chamber. It is applied here on simple atomizer model. Influence of operation conditions is evaluated.

Klíčová slova

effervescent tryska, režim dvoufázového toku, stabilita spreje

Rok RIV

2005

Vydáno

01.01.2005

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Blansko

Strany od

30

Strany do

31

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT15540,
 author="Jan {Jedelský} and Jan {Otáhal} and Miroslav {Jícha}",
 title="Dvoufázový tok uvnitř effervescent trysky, vliv provozního režimu na stabilitu",
 annote="Trysky typu effervescent umožňují generovat kvalitní sprej při poměrně nízkém tlaku provozních médií. V některých provozních režimech však vykazují sklon k nestabilnímu chování. V článku je popsána nová metodika měření nestabilit spreje založená na vyhodnocení tlakových fluktuací ve směšovací komoře trysky. Metoda je aplikována na jednoduchém modelu trysky, výsledky měření jsou analyzovány s ohledem na provozní režim trysky daný tlakem ve směšovací komoře a průtokem kapaliny.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Setkání kateder hydromechaniky a termomechaniky",
 chapter="15540",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2005",
 month="january",
 pages="30",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}