Detail publikace

Měření a detekce úniku tlakového vzduchu a dalších technických plynů

VLAŠIC, F. NOHÁL, L. MAZAL, P.

Originální název

Měření a detekce úniku tlakového vzduchu a dalších technických plynů

Český název

Měření a detekce úniku tlakového vzduchu a dalších technických plynů

Anglický název

Measurement and detection of compressed air leakage and other technical gases

Typ

zpráva odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pro posouzení možnosti detekce úniku provozních plynů u spolupracujících zákazníků bylo realizováno další měření, a to v závodě Iveco Czech Republic, a. s., který patří mezi nejvýznamnější firmy České republiky a je jedním z největších závodů na výrobu autobusů v Evropě. Vyrábí se zde meziměstské a příměstské autobusy Crossway a nové turistické autobusy Evadys. Z výrobní linky sjíždí denně až 18 autobusů v různých modifikacích a motorizacích. Nejúspěšnějším autobusem je Crossway, který se díky své spolehlivosti a víceúčelovosti stal oblíbeným a nejpoužívanějším meziměstským autobusem v Evropě.

Český abstrakt

Pro posouzení možnosti detekce úniku provozních plynů u spolupracujících zákazníků bylo realizováno další měření, a to v závodě Iveco Czech Republic, a. s., který patří mezi nejvýznamnější firmy České republiky a je jedním z největších závodů na výrobu autobusů v Evropě. Vyrábí se zde meziměstské a příměstské autobusy Crossway a nové turistické autobusy Evadys. Z výrobní linky sjíždí denně až 18 autobusů v různých modifikacích a motorizacích. Nejúspěšnějším autobusem je Crossway, který se díky své spolehlivosti a víceúčelovosti stal oblíbeným a nejpoužívanějším meziměstským autobusem v Evropě.

Anglický abstrakt

In order to assess the possibility of detecting gas leakage from cooperating customers, further measurements were carried out at the Iveco Czech Republic, a. s., which is one of the most important companies in the Czech Republic and one of the largest bus manufacturing plants in Europe. Crossway suburban and suburban buses, as well as new Evadys coaches, are produced here. From the production line, up to 18 buses run daily in various modifications and engines. The most successful bus is Crossway, which, thanks to its reliability and versatility, has become the popular and most widely used intercity bus in Europe.

Klíčová slova

únik, autobus, snímač AE, diagnostika

Vydáno

03.12.2018

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

10

Strany počet

10

BibTex


@techreport{BUT155127,
  author="František {Vlašic} and Libor {Nohál} and Pavel {Mazal}",
  title="Měření a detekce úniku tlakového vzduchu a dalších technických plynů",
  annote="Pro posouzení možnosti detekce úniku provozních plynů u spolupracujících zákazníků bylo realizováno další měření, a to v závodě Iveco Czech Republic, a. s., který patří mezi nejvýznamnější firmy České republiky a je jedním z největších závodů na výrobu autobusů v Evropě. Vyrábí se zde meziměstské a příměstské autobusy Crossway a nové turistické autobusy Evadys. Z výrobní linky sjíždí denně až 18 autobusů v různých modifikacích a motorizacích. Nejúspěšnějším autobusem je Crossway, který se díky své spolehlivosti a víceúčelovosti stal oblíbeným a nejpoužívanějším meziměstským autobusem v Evropě.",
  chapter="155127",
  howpublished="online",
  year="2018",
  month="december",
  pages="1--10",
  type="report"
}