Detail publikace

Úspěšné ověření systému pro sledování a analýzu fyzikálních veličin na rotujících částech elektrických strojů

Ing.Pavel Štorek, Doc. Ing. František Veselka CSc.

Originální název

Úspěšné ověření systému pro sledování a analýzu fyzikálních veličin na rotujících částech elektrických strojů

Český název

Úspěšné ověření systému pro sledování a analýzu fyzikálních veličin na rotujících částech elektrických strojů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá prováděním a výsledky provozních zkoušek automatizovaného měřícího pracoviště pro sledování malých vzdáleností na rotujících částech elektrických strojů. Jsou zde specifikovány možnosti sledování povrchu komutátoru v dynamickém režimu a princip měření indukčních sond sledujících vzdálenost elektricky vodivých předmětů. Prezentován je i popis měření a sestavení měřicího řetězce. V následujícím oddílu článku jsou popsány měřené objekty, způsob jejich měření a obdržené výsledky měření. V závěru jsou porovnány výsledky měření povrchu komutátoru v dynamickém režimu měřeného bezkontaktní metodou s kontaktním způsobem měření. Posouzena je i možnosti využití sond pro snímání komutátoru s uhlíkovými lamelami.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá prováděním a výsledky provozních zkoušek automatizovaného měřícího pracoviště pro sledování malých vzdáleností na rotujících částech elektrických strojů. Jsou zde specifikovány možnosti sledování povrchu komutátoru v dynamickém režimu a princip měření indukčních sond sledujících vzdálenost elektricky vodivých předmětů. Prezentován je i popis měření a sestavení měřicího řetězce. V následujícím oddílu článku jsou popsány měřené objekty, způsob jejich měření a obdržené výsledky měření. V závěru jsou porovnány výsledky měření povrchu komutátoru v dynamickém režimu měřeného bezkontaktní metodou s kontaktním způsobem měření. Posouzena je i možnosti využití sond pro snímání komutátoru s uhlíkovými lamelami.

Rok RIV

2005

Vydáno

06.09.2005

Nakladatel

Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni

Místo

Plzeň

ISBN

80-7043-368-X

Kniha

Diagnostika '05

Číslo edice

1.

Strany od

204

Strany do

207

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT15394,
 author="Pavel {Štorek} and František {Veselka}",
 title="Úspěšné ověření systému pro sledování a analýzu fyzikálních veličin na rotujících částech elektrických strojů",
 annote="Příspěvek se zabývá prováděním a výsledky provozních zkoušek automatizovaného měřícího pracoviště pro sledování malých vzdáleností na rotujících částech elektrických strojů. Jsou zde specifikovány možnosti sledování povrchu komutátoru v dynamickém režimu a princip měření indukčních sond sledujících vzdálenost elektricky vodivých předmětů. Prezentován je i popis měření a sestavení měřicího řetězce. V následujícím oddílu článku jsou popsány měřené objekty, způsob jejich měření a obdržené výsledky měření. V závěru jsou porovnány výsledky měření povrchu komutátoru v dynamickém režimu měřeného bezkontaktní metodou s kontaktním způsobem měření. Posouzena je i možnosti využití sond pro snímání komutátoru s uhlíkovými lamelami.",
 address="Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Diagnostika '05",
 chapter="15394",
 institution="Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2005",
 month="september",
 pages="204",
 publisher="Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}