Detail publikace

Koncepce managementu zákaznických řešení

CHLEBOVSKÝ, V.

Originální název

Koncepce managementu zákaznických řešení

Český název

Koncepce managementu zákaznických řešení

Typ

habilitační práce

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Znatelným trendem v posledních letech nejen na B2B, ale stále častěji i na spotřebitelských trzích je rostoucí poptávka po individualizovaných produktech – řešeních zákaznických potřeb. Zatímco na B2B trzích se lze s individualizací produkce setkat relativně často, na spotřebitelských trzích se tento koncept dosud příliš neuplatňuje. Rychlý rozvoj výrobních a podpůrných technologií (především v oblasti ICT nástrojů) přináší stále více možností a pružnosti do výroby v mnoha odvětvích, což v blízké budoucnosti povede k rozšiřování možností tvorby individualizovaných řešení pro zákazníky. Cílem předložené habilitační práce je představení empirického modelu managementu zákaznických řešení (Customer Solutions Management, CSM), který vychází z dlouholeté zkušenosti v evropském sektoru strojírenství. Tato zkušenost je dále podpořena a zdokumentována provedeným kvalitativním výzkumem formou případových studií. Výzkum proběhl v pěti evropských společnostech ze sektoru strojírenství. Jednotlivé podniky zastávají různé role v rámci dodavatelského řetězce, od výrobců komponent, přes obchodně-servisní organizace, po výrobu strojů. Vybrané společnosti zároveň reprezentují rozsah velikostí od velké globální společnosti přes střední a malé podniky po mikropodnik. Výzkum proběhl v letech 2012 – 2015 pozorováním a s využitím hloubkových rozhovorů s manažery na všech úrovních řízení ve společnostech. Jednotlivé případové studie jsou zdokumentovány v příslušných jednotných protokolech. Před provedením tohoto kvalitativního výzkumu byla rovněž provedena rešerše publikací zaměřených na jednotlivá témata související s managementem zákaznických řešení. Provedený výzkum jednoznačně prokazuje rostoucí poptávku po individualizovaných řešeních ze strany zákazníku ve strojírenském sektoru. Výsledky výzkumu byly využity k tvorbě empirického modelu managementu zákaznických řešení (Customer Solutions Management, CSM). Vytvořený model tvoří dobrou inspiraci pro mnoho společností působících na B2B trhu a stále častěji rovněž na spotřebitelských trzích.

Český abstrakt

Znatelným trendem v posledních letech nejen na B2B, ale stále častěji i na spotřebitelských trzích je rostoucí poptávka po individualizovaných produktech – řešeních zákaznických potřeb. Zatímco na B2B trzích se lze s individualizací produkce setkat relativně často, na spotřebitelských trzích se tento koncept dosud příliš neuplatňuje. Rychlý rozvoj výrobních a podpůrných technologií (především v oblasti ICT nástrojů) přináší stále více možností a pružnosti do výroby v mnoha odvětvích, což v blízké budoucnosti povede k rozšiřování možností tvorby individualizovaných řešení pro zákazníky. Cílem předložené habilitační práce je představení empirického modelu managementu zákaznických řešení (Customer Solutions Management, CSM), který vychází z dlouholeté zkušenosti v evropském sektoru strojírenství. Tato zkušenost je dále podpořena a zdokumentována provedeným kvalitativním výzkumem formou případových studií. Výzkum proběhl v pěti evropských společnostech ze sektoru strojírenství. Jednotlivé podniky zastávají různé role v rámci dodavatelského řetězce, od výrobců komponent, přes obchodně-servisní organizace, po výrobu strojů. Vybrané společnosti zároveň reprezentují rozsah velikostí od velké globální společnosti přes střední a malé podniky po mikropodnik. Výzkum proběhl v letech 2012 – 2015 pozorováním a s využitím hloubkových rozhovorů s manažery na všech úrovních řízení ve společnostech. Jednotlivé případové studie jsou zdokumentovány v příslušných jednotných protokolech. Před provedením tohoto kvalitativního výzkumu byla rovněž provedena rešerše publikací zaměřených na jednotlivá témata související s managementem zákaznických řešení. Provedený výzkum jednoznačně prokazuje rostoucí poptávku po individualizovaných řešeních ze strany zákazníku ve strojírenském sektoru. Výsledky výzkumu byly využity k tvorbě empirického modelu managementu zákaznických řešení (Customer Solutions Management, CSM). Vytvořený model tvoří dobrou inspiraci pro mnoho společností působících na B2B trhu a stále častěji rovněž na spotřebitelských trzích.

Klíčová slova

customer solutions, relationship marketing, product customization, market orientation, product management, machine building sector, solution management

Vydáno

20.09.2017

Strany od

1

Strany do

136

Strany počet

136

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT151973,
  author="Vít {Chlebovský}",
  title="Koncepce managementu zákaznických řešení",
  annote="Znatelným trendem v posledních letech nejen na B2B, ale stále častěji i na spotřebitelských trzích je rostoucí poptávka po individualizovaných produktech – řešeních zákaznických potřeb. Zatímco na B2B trzích se lze s individualizací produkce setkat relativně často, na spotřebitelských trzích se tento koncept dosud příliš neuplatňuje. Rychlý rozvoj výrobních a podpůrných technologií (především v oblasti ICT nástrojů) přináší stále více možností a pružnosti do výroby v mnoha odvětvích, což v blízké budoucnosti povede k rozšiřování možností tvorby individualizovaných řešení pro zákazníky. 
Cílem předložené habilitační práce je představení empirického modelu managementu zákaznických řešení (Customer Solutions Management, CSM), který vychází z dlouholeté zkušenosti v evropském sektoru strojírenství. Tato zkušenost je dále podpořena a zdokumentována provedeným kvalitativním výzkumem formou případových studií. Výzkum proběhl v pěti evropských společnostech ze sektoru strojírenství. Jednotlivé podniky zastávají různé role v rámci dodavatelského řetězce, od výrobců komponent, přes obchodně-servisní organizace, po výrobu strojů. Vybrané společnosti zároveň reprezentují rozsah velikostí od velké globální společnosti přes střední a malé podniky po mikropodnik. Výzkum proběhl v letech 2012 – 2015 pozorováním a s využitím hloubkových rozhovorů s manažery na všech úrovních řízení ve společnostech. Jednotlivé případové studie jsou zdokumentovány v příslušných jednotných protokolech. Před provedením tohoto kvalitativního výzkumu byla rovněž provedena rešerše publikací zaměřených na jednotlivá témata související s managementem zákaznických řešení.
Provedený výzkum jednoznačně prokazuje rostoucí poptávku po individualizovaných řešeních ze strany zákazníku ve strojírenském sektoru.
Výsledky výzkumu byly využity k tvorbě empirického modelu managementu zákaznických řešení (Customer Solutions Management, CSM). Vytvořený model tvoří dobrou inspiraci pro mnoho společností působících na B2B trhu a stále častěji rovněž na spotřebitelských trzích.
",
  chapter="151973",
  howpublished="print",
  year="2017",
  month="september",
  pages="1--136",
  type="habilitation thesis"
}