Detail publikace

MOŽNOST OPTIMALIZACI INSTALACE FV ELEKTRÁRNY POMOCÍ SIMULACE

Originální název

MOŽNOST OPTIMALIZACI INSTALACE FV ELEKTRÁRNY POMOCÍ SIMULACE

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Tento článek se zabývá problematikou výpočtu proudění v blízkosti pozemních instalací fotovoltaických elektráren, konkrétně vlivem vzdálenosti jednotlivých řad panelů na rychlost proudění větru. Hlavním cílem této práce je využití nosné konstrukce ke zlepšení proudění vzduchu v okolí panelů, a tedy i zvýšení jejich chlazení, resp. účinnosti. Jak simulace ukázaly, největší vliv konstrukce se projeví při vzdálenosti 3 m. V tomto případě se dá předpokládat, že úprava nosných rámů, nebo jejich doplnění o jednoduché proudové směrovače, by mohla znamenat zlepšení teplotních parametrů fotovoltaických panelů. Při větších vzdálenostech se vliv konstrukce tolik neprojevuje.

BibTex


@inproceedings{BUT150572,
  author="Kristýna {Jandová} and Marcel {Janda}",
  title="MOŽNOST OPTIMALIZACI INSTALACE FV ELEKTRÁRNY
POMOCÍ SIMULACE",
  annote="Tento článek se zabývá problematikou výpočtu proudění v blízkosti pozemních
instalací fotovoltaických elektráren, konkrétně vlivem vzdálenosti jednotlivých řad
panelů na rychlost proudění větru. Hlavním cílem této práce je využití nosné
konstrukce ke zlepšení proudění vzduchu v okolí panelů, a tedy i zvýšení jejich
chlazení, resp. účinnosti. Jak simulace ukázaly, největší vliv konstrukce se projeví
při vzdálenosti 3 m. V tomto případě se dá předpokládat, že úprava nosných
rámů, nebo jejich doplnění o jednoduché proudové směrovače, by mohla
znamenat zlepšení teplotních parametrů fotovoltaických panelů. Při větších
vzdálenostech se vliv konstrukce tolik neprojevuje.",
  booktitle="ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2018",
  chapter="150572",
  howpublished="online",
  year="2018",
  month="april",
  pages="38--41",
  type="conference paper"
}