Detail publikace

Sledování stavu zabudované ocelové výztuže

VANĚREK, J. DROCHYTKA, R. DONÁT, Z. CHABR, J.

Originální název

Sledování stavu zabudované ocelové výztuže

Český název

Sledování stavu zabudované ocelové výztuže

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Exaktně zjistit stav zabudované ocelové výztuže na reálné konstrukci je v průběhu provádění stavebně technického průzkumu konstrukce důležitým údajem, na základě kterého se rozhoduje o dalším způsobu sanace železobetonové konstrukce. Principiálně lze metody pro zjištění stavu výztuže rozdělit na destruktivní a nedestruktivní. Pro posouzení vhodnosti metody měření změny elektrického odporu výztuže (ZEOV) byla metoda zkoušena na reálné železobetonové konstrukci.

Český abstrakt

Exaktně zjistit stav zabudované ocelové výztuže na reálné konstrukci je v průběhu provádění stavebně technického průzkumu konstrukce důležitým údajem, na základě kterého se rozhoduje o dalším způsobu sanace železobetonové konstrukce. Principiálně lze metody pro zjištění stavu výztuže rozdělit na destruktivní a nedestruktivní. Pro posouzení vhodnosti metody měření změny elektrického odporu výztuže (ZEOV) byla metoda zkoušena na reálné železobetonové konstrukci.

Rok RIV

2005

Vydáno

12.05.2005

Nakladatel

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

Místo

Brno

ISSN

1211-3700

Periodikum

Sanace betonových konstrukcí

Ročník

XV.

Stát

CZ

Strany od

44

Strany do

48

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT15006,
 author="Jan {Vaněrek} and Rostislav {Drochytka} and Zdeněk {Donát} and Jaroslav {Chabr}",
 title="Sledování stavu zabudované ocelové výztuže",
 annote="Exaktně zjistit stav zabudované ocelové výztuže na reálné konstrukci je v průběhu provádění stavebně technického průzkumu konstrukce důležitým údajem, na základě kterého se rozhoduje o dalším způsobu sanace železobetonové konstrukce. Principiálně lze metody pro zjištění stavu výztuže rozdělit na destruktivní a nedestruktivní. Pro posouzení vhodnosti metody měření změny elektrického odporu výztuže (ZEOV) byla metoda zkoušena na reálné železobetonové konstrukci.",
 address="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 booktitle="Sanace sborník přednášek",
 chapter="15006",
 institution="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 journal="Sanace betonových konstrukcí",
 year="2005",
 month="may",
 pages="44",
 publisher="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 type="conference paper"
}