Detail publikace

Návrh databáze pro ukládání GPON rámců

HOLÍK, M. HORVÁTH, T. OUJEZSKÝ, V. DEJDAR, P.

Originální název

Návrh databáze pro ukládání GPON rámců

Český název

Návrh databáze pro ukládání GPON rámců

Anglický název

GPON Frame Database Design

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek se zabývá návrhem databázového modelu pro zachycení rámce v sestupném směru přenášeného pasivními optickými sítěmi. Problémem takovýchto systémù je složitá analýza přenosu dat v optické části. Takovéto nástroje fungují zcela odlišným způsobem, nebo systém přenosu dat v optických sítích je odlišný od přenosu dat v sítích založených na technologii Ethernet. V článku je popsán princip sestupného přenosu v pasivních optických sítích a návrh a implementace databázového systému pro analýzu přenášených dat. Na základě návrhu a implementace databáze je vytvořen skript v jazyce Python, který zajišťuje zpracování zachycených dat programovatelnou kartou.

Český abstrakt

Tento článek se zabývá návrhem databázového modelu pro zachycení rámce v sestupném směru přenášeného pasivními optickými sítěmi. Problémem takovýchto systémù je složitá analýza přenosu dat v optické části. Takovéto nástroje fungují zcela odlišným způsobem, nebo systém přenosu dat v optických sítích je odlišný od přenosu dat v sítích založených na technologii Ethernet. V článku je popsán princip sestupného přenosu v pasivních optických sítích a návrh a implementace databázového systému pro analýzu přenášených dat. Na základě návrhu a implementace databáze je vytvořen skript v jazyce Python, který zajišťuje zpracování zachycených dat programovatelnou kartou.

Anglický abstrakt

This paper deals with the design of a database model for capturing a downlink frame transmitted by passive optical networks. The problem of such systems is a complex analysis of data transmission in the optical part. Such tools work in a totally different way because the data transmission system in optical networks is different from data transmission in Ethernet-based networks. This article describes the principle of downlink transmission in passive optical networks and the design and implementation of a database system for the analysis of transmitted data. Based on the design and implementation of the database, a Python script is created to process the captured data provided by the programmable card.

Klíčová slova

Analýza; databáze; GPON; optická síť

Vydáno

03.06.2018

Nakladatel

International Society for Science and Engineering, o.s.

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

BibTex


@article{BUT149872,
 author="Martin {Holík} and Tomáš {Horváth} and Václav {Oujezský} and Petr {Dejdar}",
 title="Návrh databáze pro ukládání GPON rámců",
 annote="Tento článek se zabývá návrhem databázového modelu pro zachycení rámce v sestupném směru přenášeného pasivními optickými sítěmi. Problémem takovýchto systémù je složitá analýza přenosu dat v optické části. Takovéto nástroje fungují zcela odlišným způsobem, nebo systém přenosu dat v optických sítích je odlišný od přenosu dat v sítích založených na technologii Ethernet. V článku je popsán princip sestupného přenosu v pasivních optických sítích a návrh a implementace databázového systému pro analýzu přenášených dat. Na základě návrhu a implementace databáze je vytvořen skript v jazyce Python, který zajišťuje zpracování zachycených dat programovatelnou kartou.",
 address="International Society for Science and Engineering, o.s.",
 chapter="149872",
 howpublished="online",
 institution="International Society for Science and Engineering, o.s.",
 number="3",
 volume="20",
 year="2018",
 month="june",
 pages="1--7",
 publisher="International Society for Science and Engineering, o.s.",
 type="journal article"
}