Detail publikace

Rychlý heuristický algoritmus pro hledání Hamiltonovské cesty v grafu

BARTONĚK, D. BUREŠ, J. KOVAŘÍK, P. PETRUCHA, J.

Originální název

MATHEMATICAL LITERACY OF ENGINEERS IN THE INDUSTRY 4.0

Český název

Rychlý heuristický algoritmus pro hledání Hamiltonovské cesty v grafu

Anglický název

MATHEMATICAL LITERACY OF ENGINEERS IN THE INDUSTRY 4.0

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The contribution deals with the mathematical literacy of future engineers in the context of Industry 4.0. Even in this advanced stage of automation and robotization, there are situations in the production process where we cannot do without a human factor. No machine is and will never be so perfect as to replace human activity completely. But people have to be prepared for this situation both theoretically and practically. There is an example of practice in this contribution, which demonstrates, why knowledge of mathematic is so important especially for the future engineers. This is the reason why a great emphasis should be put on mathematics at all technically directed schools. No machine is and will never be so perfect to do absolutely without human’s help. The demonstration example is analyzed and special application in Delphi was created. In the Industry 4.0 all non-qualified work will be replaced by machines, automates and robots. Therefore only highly educated people can be used. People of low education will stand aside.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá matematickou gramotností budoucích inženýrů v kontextu 4. průmyslové revoluce. I v této pokročilé fázi automatizace a robotizace existují situace ve výrobním procesu, kde nemůžeme bez lidského faktoru udělat. Žádný stroj není a nikdy nebude tak dokonalý, že zcela nahradí lidskou činnost. Lidé však musí být připraveni na tuto situaci teoreticky i prakticky. V tomto příspěvku je ukázka praxe, která ukazuje, proč je znalost matematiky tak důležitá, zejména pro budoucí inženýry. To je důvod, proč by matematika měla klást velký důraz na všechny technicky řízené školy. Žádný stroj není a nikdy nebude tak bezvadný, aby byl absolutně bez lidské pomoci. Demonstrační příklad je analyzován a byla vytvořena speciální aplikace v Delphi. V průmyslu 4.0 budou veškeré nekvalifikované práce nahrazeny stroji, automaty a roboty. Proto mohou být použity pouze vysoce vzdělané osoby. Lidé s nízkou úrovní vzdělání zůstanou stranou.

Anglický abstrakt

The contribution deals with the mathematical literacy of future engineers in the context of Industry 4.0. Even in this advanced stage of automation and robotization, there are situations in the production process where we cannot do without a human factor. No machine is and will never be so perfect as to replace human activity completely. But people have to be prepared for this situation both theoretically and practically. There is an example of practice in this contribution, which demonstrates, why knowledge of mathematic is so important especially for the future engineers. This is the reason why a great emphasis should be put on mathematics at all technically directed schools. No machine is and will never be so perfect to do absolutely without human’s help. The demonstration example is analyzed and special application in Delphi was created. In the Industry 4.0 all non-qualified work will be replaced by machines, automates and robots. Therefore only highly educated people can be used. People of low education will stand aside.

Klíčová slova

4. průmyslová revoluce, vzdělávání, matematická gramotnost

Vydáno

09.07.2018

Nakladatel

STEF92

Místo

Sofia, Bulharsko

ISBN

978-619-7408-49-2

Kniha

Education

Číslo edice

1

Strany od

193

Strany do

200

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT149031,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš} and Pavel {Kovařík} and Jindřich {Petrucha}",
 title="MATHEMATICAL LITERACY OF ENGINEERS IN THE INDUSTRY 4.0",
 annote="The contribution deals with the mathematical literacy of future engineers in the context of Industry 4.0. Even in this advanced stage of automation and robotization, there are situations in the production process where we cannot do without a human factor. No machine is and will never be so perfect as to replace human activity completely. But people have to be prepared for this situation both theoretically and practically. There is an example of practice in this contribution, which demonstrates, why knowledge of mathematic is so important especially for the future engineers. This is the reason why a great emphasis should be put on mathematics at all technically directed schools. No machine is and will never be so perfect to do absolutely without human’s help. The demonstration example is analyzed and special application in Delphi was created. In the Industry 4.0 all non-qualified work will be replaced by machines, automates and robots. Therefore only highly educated people can be used. People of low education will stand aside.",
 address="STEF92",
 booktitle="Education",
 chapter="149031",
 doi="10.5593/sgem2018/5.4/S22.025",
 howpublished="print",
 institution="STEF92",
 number="1",
 year="2018",
 month="july",
 pages="193--200",
 publisher="STEF92",
 type="conference paper"
}