Detail publikace

METODIKA TVORBY VLASTNÍCH KARTOGRAFICKÝCH SYMBOLŮ PRO TEMATICKÉ MAPY

BARTONĚK, D. JEŽEK, J. BUREŠ, J. VACKOVÁ, E.

Originální název

METHODOLOGY FOR PRIVATE CARTOGRAPHIC SYMBOLS CREATION FOR THEMATIC MAPS

Český název

METODIKA TVORBY VLASTNÍCH KARTOGRAFICKÝCH SYMBOLŮ PRO TEMATICKÉ MAPY

Anglický název

METHODOLOGY FOR PRIVATE CARTOGRAPHIC SYMBOLS CREATION FOR THEMATIC MAPS

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

TThe article describes the design of a methodology for creating special cartographic symbols for thematic maps. Three main aspects were highlighted in the proposal: 1. readability of symbols when displayed under different scales; 2. maximum possible a lot of information contained in the symbol; and 3. respecting of cartographic rules. After a series of experiments, it was found that the optimal format for representing point symbols is the EMF vector format. The methodology was developed for 2 classes of cartographic symbols: point and line symbols. Line symbols have been developed to transform them from ArcGIS desktop to ArcGIS Online. The authors have created a series of symbols for thematic maps representing the Moravian Wine Cycle Trails in ArcGIS Online. In case of point features were created for categories: winery, refreshments, services, accommodation, points of interest, institutions. In the line features category were created symbols primarily for communications. From these symbols it is possible to determine the type of communication, the type of surface and its difficulty in terms of cycling. Different categories (difficulty, type of surface, etc.) can be combined. The final application is available on www.

Český abstrakt

Článek popisuje návrh metodiky pro vytváření zvláštních kartografických symbolů pro tematické mapy. V návrhu byly zdůrazněny tři hlavní aspekty: 1. čitelnost symbolů při jejich zobrazování v různých měřítcích; 2. maximální možné množství informací obsažených v symbolu; a 3. respektování kartografických pravidel. Po sérii experimentů bylo zjištěno, že optimální formát pro reprezentování bodových symbolů je vektorový formát EMF. Metodika byla vyvinuta pro 2 třídy kartografických symbolů: symboly bodů a řádků. Byly vyvinuty symboly čáry pro transformaci z plochy ArcGIS na ArcGIS Online. Autoři vytvořili řadu symbolů pro tematické mapy reprezentující Moravské vinárské cyklostezky v ArcGIS Online. V případě bodových prvků byly vytvořeny kategorie: vinařství, občerstvení, služby, ubytování, zajímavosti, instituce. V kategorii linek byly vytvořeny symboly především pro komunikaci. Z těchto symbolů lze určit typ komunikace, typ povrchu a jeho obtížnost z hlediska jízdy na kole. Různé kategorie (obtížnost, typ povrchu atd.) Lze kombinovat. Konečná aplikace je k dispozici na webu..

Anglický abstrakt

TThe article describes the design of a methodology for creating special cartographic symbols for thematic maps. Three main aspects were highlighted in the proposal: 1. readability of symbols when displayed under different scales; 2. maximum possible a lot of information contained in the symbol; and 3. respecting of cartographic rules. After a series of experiments, it was found that the optimal format for representing point symbols is the EMF vector format. The methodology was developed for 2 classes of cartographic symbols: point and line symbols. Line symbols have been developed to transform them from ArcGIS desktop to ArcGIS Online. The authors have created a series of symbols for thematic maps representing the Moravian Wine Cycle Trails in ArcGIS Online. In case of point features were created for categories: winery, refreshments, services, accommodation, points of interest, institutions. In the line features category were created symbols primarily for communications. From these symbols it is possible to determine the type of communication, the type of surface and its difficulty in terms of cycling. Different categories (difficulty, type of surface, etc.) can be combined. The final application is available on www.

Klíčová slova

okartografické symboly, tematické mapy, ArcGIS Online

Vydáno

24.06.2018

Nakladatel

Bulgarian Cartographic Association

Místo

Bulgaria

ISBN

1314-0604

Kniha

7th International Conference on Cartography and GIS

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

864

Strany do

873

Strany počet

10

URL

BibTex


@article{BUT148976,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Ježek} and Jiří {Bureš} and Eva {Vacková}",
 title="METHODOLOGY FOR PRIVATE CARTOGRAPHIC SYMBOLS CREATION FOR THEMATIC MAPS",
 annote="TThe article describes the design of a methodology for creating special cartographic symbols for thematic maps. Three main aspects were highlighted in the proposal: 1. readability of symbols when displayed under different scales; 2. maximum possible a lot of information contained in the symbol; and 3. respecting of cartographic rules. After a series of experiments, it was found that the optimal format for representing point symbols is the EMF vector format. The methodology was developed for 2 classes of cartographic symbols: point and line symbols. Line symbols have been developed to transform them from ArcGIS desktop to ArcGIS Online. The authors have created a series of symbols for thematic maps representing the Moravian Wine Cycle Trails in ArcGIS Online. In case of point features were created for categories: winery, refreshments, services, accommodation, points of interest, institutions. In the line features category were created symbols primarily for communications. From these symbols it is possible to determine the type of communication, the type of surface and its difficulty in terms of cycling. Different categories (difficulty, type of surface, etc.) can be combined. The final application is available on www.",
 address="Bulgarian Cartographic Association",
 booktitle="7th International Conference on Cartography and GIS",
 chapter="148976",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Bulgarian Cartographic Association",
 number="1",
 volume="Vol.2",
 year="2018",
 month="june",
 pages="864--873",
 publisher="Bulgarian Cartographic Association",
 type="journal article"
}