Detail publikace

Виходи ядерних ізомерів при взаємодії протонів з тонкою мішенню торію.

Originální název

Виходи ядерних ізомерів при взаємодії протонів з тонкою мішенню торію.

Jazyk

uk

Originální abstrakt

Опромінення зразків 232Th проводилося на внутрішньому пучку протонів фазотрона ЛЯП ОІЯД (м Дубна). Зразки з допомогою спеціального пристрою розміщувалися в камері прискорювача на радіусах, відповідних енергій протонів 100 і 600 МеВ при струмах 0,3 мкА і 1 мкА. При опромінюваннях використовувалися фольги 232Th товщиною 100 мкм і масами 149,5 і 147,2 мг, відповідно. Площа фольги була однаковою і становила 1,5 см2. Для визначення інтегрального потоку протонів, що падають на мішень 232Th, був застосований метод активації 27Al з напрацюванням в ньому 24Na. Для цього з двох сторін фольги 232Th були розміщені впритул фольги (50 мкм) 27Al. Після опромінення досліджувані зразки видалялися з камери фазотрона і переміщалися на спектроскопічний комплекс ЯСНАПП-2, де окремо вимірювалися спектри γ випромінювання фольги 232Th і 27Al з допомогою HPGe-детектора фірми CANBERRA з ефективністю 18% і роздільною здатністю 1,9 кеВ на лінії 1332кеВ 60Co. Вимірювання для кожного зразка проводилися багаторазово протягом різних часових інтервалів. Обробка γ-спектрів проводилася за допомогою програми DEIMOS. Ідентифікація ядер, що утворилися в зразках 232Th і 27Al в результаті ядерних реакцій з протонами, проводилася з використанням літературних даних і програм. В результаті для кожного опромінювання були визначені інтегральні потоки протонів на зразках, які склали 7,46×1012 для 100 МеВ та 1,83×1012 для 600 МеВ. За результатами вимірювань γ-спектрів фольги 232Th ідентифіковано 258 гамма ліній, які належать 45 нуклідам для енергії 100 МеВ і 222 гамма лінії, які належать 55 нуклідам для 660 МеВ. Визначено перерізи фрагментації ядра 232Th під дією 100 МеВ і 660 МеВ протонів відповідно. Проведено порівняння отриманих перерізів реакцій з теоретичними розрахунками. Також проведено обробку γ-спектрів від фольги-колектора 27Al. Ідентифіковано більше двох десятків ядер продуктів реакцій для енергії протонів 100 МеВ і більше чотирьох десятків ядер для 660 МеВ. Отримано експериментальні дані для перерізів утворення ядер продуктів реакцій.