Detail publikace

Identifikace typu poškození pneumatických pohonů typu PB

RICHTER, V. MAZAL, P. NOHÁL, L.

Originální název

Identifikace typu poškození pneumatických pohonů typu PB

Český název

Identifikace typu poškození pneumatických pohonů typu PB

Typ

zpráva odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Základním požadavkem na pneumatické pohony je dlouhodobá spolehlivost jejich funkce. Rostoucí nároky v některých aplikacích však způsobují postupnou degradaci pohyblivých částí, případně těsnících prvků. Současné diagnostické postupy neumožňují spolehlivou lokalizaci a ani přibližnou identifikaci typu poškození. Znalost postupů lokalizace, identifikace typu a případně i rozsahu poškození umožní optimalizovat zásah obsluhy zařízení a zajistí spolehlivost funkce zařízení. Tím může být zabráněno vážným poruchám při selháním pneumatických pohonů a ekonomickým ztrátám způsobeným příliš častou obměnou těchto součástí a úniky stlačeného vzduchu do okolí.

Český abstrakt

Základním požadavkem na pneumatické pohony je dlouhodobá spolehlivost jejich funkce. Rostoucí nároky v některých aplikacích však způsobují postupnou degradaci pohyblivých částí, případně těsnících prvků. Současné diagnostické postupy neumožňují spolehlivou lokalizaci a ani přibližnou identifikaci typu poškození. Znalost postupů lokalizace, identifikace typu a případně i rozsahu poškození umožní optimalizovat zásah obsluhy zařízení a zajistí spolehlivost funkce zařízení. Tím může být zabráněno vážným poruchám při selháním pneumatických pohonů a ekonomickým ztrátám způsobeným příliš častou obměnou těchto součástí a úniky stlačeného vzduchu do okolí.

Klíčová slova

pneumatický válec; diagnostika; defekt; poškození

Vydáno

15.12.2017

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

36

Strany počet

36

BibTex


@techreport{BUT146502,
 author="Vladislav {Richter} and Pavel {Mazal} and Libor {Nohál}",
 title="Identifikace typu poškození pneumatických pohonů typu PB",
 annote="Základním požadavkem na pneumatické pohony je dlouhodobá spolehlivost jejich funkce. Rostoucí nároky v některých aplikacích však způsobují postupnou degradaci pohyblivých částí, případně těsnících prvků. Současné diagnostické postupy neumožňují spolehlivou lokalizaci a ani přibližnou identifikaci typu poškození. Znalost postupů lokalizace, identifikace typu a případně i rozsahu poškození umožní optimalizovat zásah obsluhy zařízení a zajistí spolehlivost funkce zařízení. Tím může být zabráněno vážným poruchám při selháním pneumatických pohonů a ekonomickým ztrátám způsobeným příliš častou obměnou těchto součástí a úniky stlačeného vzduchu do okolí.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="146502",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2017",
 month="december",
 pages="1--36",
 publisher="VUT v Brně",
 type="report"
}