Detail publikace

Analýza přesnosti prostorové polohy koleje a metod její realizace.

BUREŠ, J.

Originální název

Analýza přesnosti prostorové polohy koleje a metod její realizace.

Český název

Analýza přesnosti prostorové polohy koleje a metod její realizace.

Anglický název

Accuracy Analysis of The Railway Spatial Position and Appropriate Methods of Realization.

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek analyzuje požadavky na přesnost prostorové polohy koleje v kontextu principu budování vytyčovací sítě nebo železničního bodového pole. S ohledem na nutnost průběžné obnovy, provozem stavby zničené části vytyčovací sítě, je třeba pro zachování homogenity dodržovat základní principy vzájemné návaznosti a rovněž i přesnosti dílčích měřených veličin. Přesnostní parametry odvozené na zjednodušeném modelu jsou z hlediska jejich praktické realizovatelnosti vysoké, ale zároveň ještě v terénu realizovatelné a zaručující dostatečnou homogenitu vytyčovací sítě nebo železničního bodového pole pro automatizované technologie měření prostorové polohy koleje.

Český abstrakt

Článek analyzuje požadavky na přesnost prostorové polohy koleje v kontextu principu budování vytyčovací sítě nebo železničního bodového pole. S ohledem na nutnost průběžné obnovy, provozem stavby zničené části vytyčovací sítě, je třeba pro zachování homogenity dodržovat základní principy vzájemné návaznosti a rovněž i přesnosti dílčích měřených veličin. Přesnostní parametry odvozené na zjednodušeném modelu jsou z hlediska jejich praktické realizovatelnosti vysoké, ale zároveň ještě v terénu realizovatelné a zaručující dostatečnou homogenitu vytyčovací sítě nebo železničního bodového pole pro automatizované technologie měření prostorové polohy koleje.

Anglický abstrakt

The article analyses the requirements for the accuracy of the space position of the track in the context of principles of building the control network or the railway point field. With regard to the need for continuous restoration of parts of the control network damaged by the operation of the structure, the basic principles of mutual continuity and also the accuracy of the partial measured quantities must be met in order to maintain the homogeneity. The precision parameters derived from the simplified model are, from the point of view of their practical feasibility, high but still feasible in the field and guaranteeing sufficient homogeneity of the control network and railway point field for automated technologies used for measuring the spatial position of the track.

Klíčová slova

analýza přesnosti, železniční kolej, protorová poloha koleje

Vydáno

21.09.2017

Nakladatel

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Místo

Košice, Slovensko

ISBN

978-80-89626-08-3

Kniha

13. medzinárodná konferencia „Geodézia a kartografia v doprave“

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT145318,
 author="Jiří {Bureš}",
 title="Analýza přesnosti prostorové polohy koleje a metod její realizace.",
 annote="Článek analyzuje požadavky na přesnost prostorové polohy koleje v kontextu principu budování vytyčovací sítě nebo železničního bodového pole. S ohledem na nutnost průběžné obnovy, provozem stavby zničené části vytyčovací sítě, je třeba pro zachování homogenity dodržovat základní principy vzájemné návaznosti a rovněž i přesnosti dílčích měřených veličin. Přesnostní parametry odvozené na zjednodušeném modelu jsou z hlediska jejich praktické realizovatelnosti vysoké, ale zároveň ještě v terénu realizovatelné a zaručující dostatečnou homogenitu vytyčovací sítě nebo železničního bodového pole pro automatizované technologie měření prostorové polohy koleje.",
 address="Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov",
 booktitle="13. medzinárodná konferencia „Geodézia a kartografia v doprave“",
 chapter="145318",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov",
 year="2017",
 month="september",
 pages="1--8",
 publisher="Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov",
 type="conference paper"
}